6.11 Sposób wypełniania zgłoszenia celnego w procedurze uszlachetniania biernego oznaczonej w drugiej części Pola 37 specyficznymi kodami B02 i B03

  1. Produkty kompensacyjne przywożone po naprawie gwarancyjnej (B02)

Pole 37 – 6121B02;

Pole 42 – wartość produktu przetworzonego;

Pole 44 – wypełnia się standardowo. Dodatkowo, po kodzie „080B” należy podać wartość towaru wywiezionego;

Pole 47 – w odniesieniu do należności celnych przywozowych pole to należy wypełnić jak przy dopuszczeniu do obrotu, lecz z zastosowaniem metody płatności „Z”.

  1. Produkty zamienne przywożone po wymianie w ramach gwarancji (B03)

Pole 37 – 6121B03;

Pole 42 – wartość produktu zamiennego;

Pole 44 – wypełnia się standardowo. Dodatkowo, po kodzie „080B” należy podać wartość towaru wywiezionego;

Pole 47 – w odniesieniu do należności celnych przywozowych pole to należy wypełnić jak przy dopuszczeniu do obrotu, lecz z zastosowaniem metody płatności „Z”.

< poprzednia strona | następna strona >