ZSOG CAIFS II – Zintegrowany System Obsługi Granicy CAIFS II, wyodrębniony w 2013 r. ze Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej CAIFS II.

Głównym założeniem funkcjonowania Systemu jest wspomaganie kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, a także zapobieganie nadużyciom, przestępstwom
i wykroczeniom skarbowym (finansowym) poprzez:

 • Prowadzenie ciągłej, zautomatyzowanej identyfikacji i monitoringu osób, pojazdów, środków transportu i pociągów w ruchu towarowym i osobowym w międzynarodowym transporcie drogowym oraz w ruchu towarowym w międzynarodowym towarowym transporcie kolejowym oraz identyfikacja potencjalnie podejrzanych obiektów w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie ścieżki postępowania z podejrzanym obiektem.
 • Utworzenie i ciągłe uzupełnianie bazy danych dla celów analizy ryzyka, powtórnej kontroli celnej oraz statystycznych.
 • Zapewnienie wymiany informacji z zewnętrznymi bazami danych w celu uzyskania informacji analitycznych.
 • Dostarczenie mechanizmów i narzędzi do celów analizy ryzyka i modułu selektywnej kontroli celnej.

System funkcjonuje w wybranych jednostkach Ministerstwa Finansów obejmując swoim zasięgiem całą hierarchię organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, tj. Ministerstwo Finansów, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Celno-Skarbowe oraz Oddziały Celne graniczne i umożliwia:

 • Wspomaganie odpraw celnych i kontrolę ruchu na przejściach granicznych
  i wspomaganie kontroli wewnątrz kraju.
 • Rejestrację osób, pojazdów, środków transportu i pociągów, a także innych zdarzeń na przejściach granicznych i wewnątrz kraju.
 • Pozyskiwanie i wymianę informacji na temat obiektów rejestrowanych w Systemie.
 • Wspomaganie tworzenia i zarządzania zastrzeżeniami dla obiektów rejestrowanych w Systemie.

 W skład ZSOG CAIFS II wchodzą następujące podsystemy:

 • SKR - główny podsystemem ZSOG CAIFS II. Stanowi on warstwę centralną i regionalną dla pozostałych podsystemów. W ramach podsystemu SKR funkcjonują: centralna baza danych, do której przekazywane są dane z podsystemów warstwy lokalnej, regionalne bazy danych stanowiące kopię centralnej bazy danych oraz aplikacja SKR udostępniająca moduły: administracji, analizy ryzyka, raportowania oraz zapewnia dostęp do dokumentacji użytkownika,
 • SOC-O, SOC-T, SOC-P, SOC-K, SOC-M - podsystemy warstwy lokalnej. Pomiędzy nimi i warstwą centralną zachodzi wymiana danych o zdarzeniach, konfiguracji, hasłach i alarmach,
 • SKR-Flota - podsystem warstwy centralnej i służący do zarządzania flotą pojazdów WZP,
 • ARTR - jest podsystemem warstwy lokalnej przystosowanym do specyfiki przejść terminalowych,
 • eBooking TRUCK (eBT) – pilotażowa wersja podsystemu, udostępniająca klientom biznesowym funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie elektronicznych rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej na przejściu granicznym w Grzechotkach oraz na przejściu granicznym w Kukurykach (Terminal  Samochodowy w Koroszczynie).

KONTAKT
e-mail: zsog.caifsII@prz.mofnet.gov.pl

 

 

KOMUNIKATY

history image 05.10.2015r. Usługa e-Booking TRUCK już dostępna!

Uprzejmie informujemy, że 5 października 2015 r. uruchomiliśmy nową usługę o nazwie e-Booking TRUCK . Usługa umożliwia dokonanie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej. Jej adresatami...

AKTUALNOŚCI

history image 29.09.2015r. Nowa usługa na PUESC – system rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej e-Booking TRUCK

Uprzejmie informujemy, że w październiku 2015 r. na portalu PUESC uruchomiona zostanie nowa usługa o nazwie e-Booking TRUCK (w skrócie: eBT). Usługa umożliwia dokonanie rezerwacji...