ZEFIR 2 - Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

          System ten jest wykorzystywany przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej oraz w obszarze sprawozdawczości i planowania budżetu przez Ministerstwo Finansów.

ZEFIR 2 jest ściśle powiązany z innymi komponentami Systemu Informacyjnego  Skarbowo-Celnego (ECIP/SEAP, PKI, AIS/CELINA, SZPROT, PDR, OSOZ 2, HERMES 2, ISZTAR 4, ARIADNA) oraz innymi systemami resortu finansów: ESKS, TREZOR 3, e-Rejestracje, a także systemami bankowymi: NBP i BGK.

          ZEFIR 2 pozwala  na realizację  pełnego zakresu rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych w zakresie należności celnych i podatkowych pobieranych  przez Krajową Administrację Skarbową (m. in. obsługuje deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, gier hazardowych oraz kopalin) oraz zapewnia obsługę rozrachunków z UE i budżetem w technologii scentralizowanej..

System ZEFIR 2 uwzględnia centralizację zadań w obszarze poboru i rozliczenia należności celnych i podatkowych  (jedno okienko rozliczeniowe) oraz w obszarze wierzyciela czyli  utworzenie z dniem 01.10.2015 Centrum Rozliczeń i Centralnego Organu Wierzyciela a także świadczy usługi dla Podatników w zakresie elektronicznej obsługi deklaracji podatkowych  oraz informacji o stanie rozliczenia.

          W aspekcie interesów budżetu państwa, System ZEFIR 2 spełnia głównie cel fiskalny, jednakże uzyskane korzyści można rozpatrywać również w aspekcie podatnika, dla którego świadczy szereg
e-usług co oznacza „łatwiejszy kontakt z urzędem". Ponadto wpłata na jedno konto bankowe 
i automatyczne rozliczenie należności, uzyskanie informacji o zaległościach i rozliczeniu dokonanych wpłat w trybie on-line, a także szybsze zwalnianie przez ZEFIR 2 salda zabezpieczeń w systemie
OSOZ 2 to funkcjonalności przygotowywane z myślą o klientach Krajowej Administracji Skarbowej.

KONTAKT
e-mail: inrw@kra.mofnet.gov.pl

 


 

 

PRZYDATNE LINKI

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji akcyzowej

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.


Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017- Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_15.03.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_15.03.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_31.07.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4
 

http://www.mf.gov.pl

KOMUNIKATY

history image Niedostępność systemu ZEFIR2 1 września (niedziela) w godz. 15:45-17:15

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września (niedziela) w godz. 15:45-17:15 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie...

history image Niedostępność systemu ZEFIR2 1 września (niedziela) w godz. 08:00-11:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września (niedziela) w godz. 08:00–11:00 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie jest...

history image Niedostępność systemu ZEFIR2 31 lipca br. (środa) w godz. 17:00-20:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca br. (środa)  w godz. 17:00–20:00 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie...

history image Niedostępność systemu ZEFIR2 dnia 13.06.2019 w godz. 16:00-24:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 13 czerwca br. (czwartek)  w godz. 16:00–24:00 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. ...

history image Niedostępność systemu ZEFIR2 w dniu 12.06.2019r. (środa) w godz. 17:00-24:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2019r. (środa) w godz. 17:00-24:00 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie jest...

AKTUALNOŚCI

23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany:
•    dodano nowe  wzory formularzy P-KOP/MS i P-KOP/RG
•    zmodyfikowano formularz AKC-4/H
•    rozbudowano funkcjonalność wiązania deklaracji  ZPNW z AKC-U,
•    oraz utworzono podział formularzy  e-ZEFIR na dwie grupy:
1.    eZefir (do 12.2015 r.) dla deklaracji okresowych składanych za okresy do grudnia 2015 r.
a  dla deklaracji nie odnoszących się do okresu tj. AKC-U, z datą powstania obowiązku podatkowego do 31.12.2015 r.
2.    eZefir (od 01.2016 r.)  dla deklaracji okresowych składanych za okresy od stycznia 2016 r.
 i późniejsze,  a  dla deklaracji nie odnoszących się do okresu tj. AKC-U, z datą powstania obowiązku podatkowego od 01.01.2016 i późniejszą.

Dodatkowo wdrożono nowe funkcjonalności, które mają na celu usprawnienie obsługi  deklaracji elektronicznych poprzez :
•    dodanie pola identyfikującego: Numer dokumentu – składa się z 19 znaków [0-9][A-Z] – jest to numer nadawany przez podatnika. Funkcjonalność ta ma na celu wyeliminowanie przypadków omyłkowego wyłania po raz drugi tej samej deklaracji,
•    dodanie funkcjonalności wiązania zapytania i odpowiedzi dla interfejsu niewizualnego (funkcjonalność przewidziana dla producentów oprogramowania/developerów),
•    modyfikację  Menu nawigacyjnego formularzy.