ZEFIR 2 - Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

          System ten jest wykorzystywany przez wszystkie jednostki Służby Celnej oraz w obszarze sprawozdawczości i planowania budżetu przez Ministerstwo Finansów, administrację podatkową oraz organy kontroli skarbowej. ZEFIR 2 jest ściśle powiązany z innymi komponentami Programu e-Cło (ECIP/SEAP, PKI, AIS/CELINA, SZPROT, PDR, OSOZ 2, HERMES 2, ISZTAR 4, ARIADNA) oraz innymi systemami resortu finansów: ESKS, TREZOR 3, e-Rejestracje, a także systemami bankowymi: NBP i BGK.

          ZEFIR 2 pozwala  na realizację  pełnego zakresu rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych w zakresie należności celnych i podatkowych pobieranych  przez Służbę Celną (m. in. obsługuje deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, gier hazardowych oraz kopalin) oraz zapewnia obsługę finansowo-księgową jednostek Służby Celnej w technologii scentralizowanej,  zakłada  również pełną automatykę sprawozdawczości i analityki budżetowej.

          W aspekcie interesów budżetu państwa, System ZEFIR 2 spełnia głównie cel fiskalny, jednakże uzyskane korzyści można rozpatrywać również w aspekcie podatnika dla którego świadczy szereg e-usług co oznacza „łatwiejszy kontakt z urzędem". Ponadto wpłata na jedno konto bankowe i automatyczne rozliczenie należności, uzyskanie informacji o zaległościach i rozliczeniu dokonanych wpłat w trybie on-line, a także szybsze zwalnianie przez ZEFIR 2 salda zabezpieczeń w systemie OSOZ 2 to funkcjonalności przygotowywane z myślą o klientach Służby Celnej.

KONTAKT
e-mail: inrw@kra.mofnet.gov.pl
tel: 12 629 01 97, 12 629 01 98


 

 

PRZYDATNE LINKI

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji akcyzowej

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

Specyfikacja_XML_inicjalna_z_16.02.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_16.02.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_16.02.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

http://www.mf.gov.pl
https://puesc.gov.pl/documents/10192/0/ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip

KOMUNIKATY

history image 27.01.2017 Utrudnienia w składaniu deklaracji do systemu Zefir2 w dniu 29.01.2017

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, w dniu 29 stycznia (niedziela) w godz. 09:00 - 19:00 niedostępne będą usługi autoryzacji kwotą przychodu oraz weryfikacji...

history image 12.01.2017 Prace serwisowe w systemie SeRCe

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemie SeRCe w dniu dzisiejszym (12 stycznia, czwartek) w godzinach 18:00-20:00 mogą występować przerwy w przyjmowaniu...

history image 03.01.2017 Przerwa techniczna systemu Zefir2

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą techniczną w systemie Zefir2 w dniu 04.01.2017 w godz.18:00-22:00, deklaracje składane w okresie niedostępności systemu Zefir2 zostaną przekazane do...

history image 15.12.2016 Prace serwisowe w systemie SeRCe

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemie SeRCe w dniu dzisiejszym (15 grudnia, czwartek) w godzinach 18:00-19:00 mogą występować przerwy w przyjmowaniu...

history image 02.08.2016 Niedostępność formularzy roboczych ZEFIR2 w godzinach od 07:00 do 09:00

W związku z zaplanowaną na dzień 02.08.2016 w godzinach od 07:00 do 09:00 aktualizacją formularzy ZEFIR2 informujemy, iż nie będą już dostępne dotychczas zapisane formularze robocze. ...

AKTUALNOŚCI

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948),  uprzejmie informujemy, że  od 1...

history image 30.09.2016 Aktualizacja narzędzi do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz AKC-U

W związku z aktualizacją narzędzi do prowadzenia ewidencji: VAT-14 oraz AKC-U mamy przyjemność poinformować Państwa o możliwości pobrania pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/zefir2 ...

history image 28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

  Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 Zasady obsługi nowego wzoru...

history image 23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany: •    dodano...

history image 23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany: •    dodano...