eZefir(za okres od 2016.01 do 2017.01) - Szczegóły

eZefir(za okres od 2016.01 do 2017.01) - Szczegóły

dla deklaracji okresowych składanych za okresy od stycznia 2016 do stycznia 2017 r., dla deklaracji AKC-U z datą powstania obowiązku podatkowego od 08.02.2016 r. do 15.02.2017 r. (*), dla deklaracji ZPNW składanych od 21.02.2016 r. do 28.02.2017r., dla deklaracji OPEK (dot. importu) z datą zgłoszenia celnego od 21.02.2016 r. do 28.02.2017 r. * dla deklaracji AKC-U składanych w okresie do 28.02.2017 r. obowiązywać będzie wersja eZefir (od 01.2016 r. do 01.2017 r.) niezależnie od daty powstania obowiązku podatkowego. Korekty deklaracji należy składać na wersji formularza, na której została złożona deklaracja pierwotna.

Dostępne formularze