Widok katgorii

ePrzewoz

Liczba formularzy: 1

  • SENT_Zarzadzanie_kontem_Systemu_podmiotu : Formularz do rejestracji konta systemu teleinformatycznego Podmiotu
Więcej

eWIT

Liczba formularzy: 4

  • Doslanie_zalacznikow_do_sprawy
  • Przeslanie_odwolania_od_decyzji
  • Wniosek_o_wydanie_WIT_bez_zalacznikow : EBTI-PL2
  • Wniosek_o_wydanie_WIT_z_zalacznikami : EBTI-PL2
Więcej

eZefir

Liczba formularzy: 1

Więcej

eZefir(za okres do 2015.12)

Liczba formularzy: 24

Więcej

eZefir(za okres od 2016.01 do 2017.01)

Liczba formularzy: 18

Więcej

eZefir(za okres od 2017.02)

Liczba formularzy: 20

Więcej

eZefir(za okres od 2017.04)

Liczba formularzy: 3

Więcej

eZefir(za okres od 2017.10)

Liczba formularzy: 3

Więcej

eZefir(za okres od 2017.12)

Liczba formularzy: 1

Więcej

eZefir(za okres od 2018.02)

Liczba formularzy: 1

Więcej

eZefir(za okres od 2018.11)

Liczba formularzy: 4

Więcej

eZefir(za okres od 2019.01)

Liczba formularzy: 2

Więcej

eZefir(za okres od 2019.03)

Liczba formularzy: 5

Więcej

OSOZ 2

Liczba formularzy: 13

  • biezace_saldo : Bieżące saldo zabezpieczenia
  • dokumenty_niezwolnione : Dokumenty niezwolnione - zapytanie z nr GRN i kodem dostępu, system zwróci w odpowiedzi listę niezwolnionych dokumentów dla danego numeru GRN
  • dokumenty_za_okres : Dokumenty obciążające w zadanym okresie - po zapytaniu z nr GRN, kodem dostępu i zadanym okresem, system zwróci listę dokumentów, które obciążyły to zabezpieczenie w podanym okresie.
  • informacje_ogolne_o_zabezpieczeniu : Ogólne informacje o zabezpieczeniu
  • modyfikacja_kod_dostepu : Zmiana kodu dostępu zabezpieczenia
Więcej