SENT470 - REJESTRACJA URZĄDZEŃ GPS PRZEWOŹNIKA POWIĄZANYCH Z USŁUGĄ ZSL

 
1. Dane autoryzacyjne przewoźnika do usługi ZSL
 
 
3. Zarządzanie identyfikatorami technicznymi urządzeń GPS
3.1. Nowy identyfikator techniczny urządzenia GPS do dodania
 
4. Informacje kontaktowe do administratora przewoźnika rejestrującego urządzenia GPS
 
5. Informacje dodatkowe
 
6. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
7. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.1