ePrzewóz - OBOWIĄZUJĄCE akty prawne

 

 1. Tekst jednolity ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (poz. 859 z 2020 r.)

 2. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
 4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przwozu towarów (poz.1539 z 2018 r.)
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (poz 1556 z 2019 r.)
 6. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)
 7. Rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (poz. 1477 z 2020r.)

 8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. (poz. 163 z 2021 r.)

 9. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
 10. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (poz. 1012 z 2021 r.).

 11. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (poz. 1345 z 2021 r.)
 12. Rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 1656 z 2019 r.)
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

 14. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
 15. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
 16. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej (poz. 1141 z 2018 r.).
 17. Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624 z 2018 r.)
 18. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (poz. 2541 z 2019 r.)
 19. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (poz. 1743 z 2018 r.).
 20. Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (poz. 1259 z 2021 r.)
 21. Obwieszczenie w sprawie stawek opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywani i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

 

pokaż OCZEKUJĄCE akty prawne |  pokaż ARCHIWALNE akty prawne | powrót na stronę głóną ePrzewóz

Komunikaty

history image Zaplanowane prace techniczne w module SENT-GEO w dniu 16.09.2021r.

W dniu 16.09.2021r. (czwartek) planowane są pracę techniczne polegające na wymianie publicznych...

history image Problemy z aplikacją Kierowcy SENT GEO oraz SENT GEO (TEST/EDU)

Uwaga! Występują problemy z rejestracją w Aplikacji Kierowcy SENT GEO oraz  SENT GEO...

history image Problemy z aplikacją Kierowcy SENT GEO oraz SENT GEO (TEST/EDU)

Aplikacja Kierowcy SENT GEO i Aplikacja Kierowcy SENT GEO (TEST/EDU) – w dniu 15.09.2021 r....
Wyświetlanie 1 - 3 z 134 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 45

AKTUALNOŚCI

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 6.03.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...
Wyświetlanie 1 - 3 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 15