ePrzewóz - OBOWIĄZUJĄCE akty prawne

 

 1. Tekst jednolity ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (poz. 859 z 2020 r.)

 2. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
 4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przwozu towarów (poz.1539 z 2018 r.)
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (poz 1556 z 2019 r.)
 6. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)
 7. Rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (poz. 1477 z 2020r.)

 8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. (poz. 163 z 2021 r.)

 9. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
 10. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (poz. 1658 z 2019 r.)
 11. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (poz. 626 z 2020 r.)
 12. Rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (poz. 1656 z 2019 r.)
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

 14. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
 15. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
 16. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej (poz. 1141 z 2018 r.).
 17. Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624 z 2018 r.)
 18. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (poz. 2541 z 2019 r.)
 19. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (poz. 1743 z 2018 r.).
 20. Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (poz. 1663 z 2018 r.)
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów
 22. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegajacych wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (poz. 1873 z 2019 r.)
 23. Obwieszczenie w sprawie stawek opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywani i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

 

pokaż OCZEKUJĄCE akty prawne |  pokaż ARCHIWALNE akty prawne | powrót na stronę głóną ePrzewóz

Komunikaty

history image Prace techniczne w module SENT-GEO

W dniu 28.04.2021 r. (środa) w godzinach 18:00 - 19:30 planowane są prace techniczne w module...

history image Prace techniczne w module SENT-GEO.

W dniu 28.04.2021 r. (środa) w godzinach 12:00 - 14:00 planowane są pracę techniczne w module...

history image Prace techniczne w module SENT-GEO

W dniu 27.04.2021 r. (wtorek) w godzinach 11:00 - 12:00 planowane są pracę techniczne w module...
Wyświetlanie 1 - 3 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 40

Przydatne linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT

AWARIA SENT - Instrukcja postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń SENT

DOKUMENT ZASTĘPUJACY ZGŁOSZENIE - wzór

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT

REJESTRACJA NA PUESC - dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (obowiązuje od 1.09.2020 r.)

INSTRUKCJA REJESTRACJI NA PUESC - KROK PO KROKU

SENT-GEO - USŁUGI I URZĄDZENIA ZSL - Instrukcja rejestracji usług i urządzeń ZSL

SENT-GEO - LOKALIZATORY - Instrukcja instalacji i obsługi Aplikacji kierowcy SENT-GEO


AKTY PRAWNE

OBOWIĄZUJĄCE
OCZEKUJĄCE
ARCHIWALNE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski (SENT_100)

Zgłoszenie przewozu towaru kończącego się na terytorium Polski (SENT_200)

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski (SENT_300)


AKTUALNOŚCI

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 6.03.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...
Wyświetlanie 1 - 3 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 15