FORMULARZE DO REJESTRU ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW (SENT 1)
 

  NAZWA FORMULARZA KTO WYPEŁNIA W JAKIM PRZYPADKU   PODSTAWA PRAWNA

 

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-100) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się na terytorium Polski (dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)   art. 5 ust. 1-3 ustawy*

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-200) PODMIOT ODBIERAJĄCY Przewóz rozpoczyna się poza terytorium Polski a kończy się na terytorium Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)   art. 6 ust. 1-2 ustawy*


 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-300) PRZEWOŹNIK Przewóz rozpoczyna i kończy się poza terytorium Polski   art. 7 ust. 1-2 ustawy*

 

 UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA,  ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE,  STATUS ZGŁOSZENIA PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK Uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika, zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający, aktualizacja / anulowanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnika, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia   art. 5 ust. 4-5,
art. 6 ust. 3-4,
art. 8 ust. 1, 3 ustawy*

 

 ZGŁOSZENIE ZBIORCZE (SENT-120)
 nowy formularz
PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się i kończy na terytorium Polski (dostawa towarów)   par. 7 ust. 1 rozporządzenia**

 

 AKTUALIZACJA I STATUS ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA ZBIORCZEGO
 nowy formularz
PODMIOT WYSYŁAJĄCY Aktualizacja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia zbiorczego   par. 7 ust. 1 rozporządzenia**

 

 SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI  ZGŁOSZENIA KIERUJĄCY ŚRODKIEM TRANSPORTU Sprawdzenie ważności i statusu zgłoszenia na podstawie numeru zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu    

 


* ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o sytemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708

** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz.U.2017.787)

przydatne linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT

AWARIA SENT - Instrukcja postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń SENT

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT

INSTRUKCJA REJESTRACJI - na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT

E-KLIENT  - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo Celnego


AKTY PRAWNE

  1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  2. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
  3. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń
  4. Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów
  5. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
  6. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
  7. Rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski (SENT_100)

Zgłoszenie przewozu towaru kończącego się na terytorium Polski (SENT_200)

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski (SENT_300)