FORMULARZE DO REJESTRU ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW (SENT 2.0)

 
  NAZWA FORMULARZA KTO WYPEŁNIA W JAKIM PRZYPADKU   PODSTAWA PRAWNA

 

 NOWE ZGŁOSZENIE  (SENT-100) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się na terytorium Polski (dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)   art. 5 ust. 1-3 ustawy*

 

 REJESTRACJA  KOMPLETNEGO  ZGŁOSZENIA Z DANYMI  PRZEWOŹNIKA (SENT-  105) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Transport drogowy i kolejowy   art. 5 ust. 1-3 ustawy*
art. 9 ustawy*

 

 

 REJESTRACJA  PRODUKTÓW  LECZNICZYCH  OBJĘTYCH ZAKAZEM  WYWOZU (SENT-107) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Transport drogowy i kolejowy   art. 5 ust. 1-3 ustawy*

 

 REJESTRACJA  ZGŁOSZENIA  ZBIORCZEGO  SENTZB (SENT-130) PODMIOT WYSYŁAJĄCY I PRZEWOŹNIK Transport kolejowy    

 

 REJESTRACJA  ZGŁOSZENIA  ZBIORCZEGO  SENTZB (SENT-137) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Transport kolejowy    

 

 NOWE ZGŁOSZENIE  (SENT-200) PODMIOT ODBIERAJĄCY Przewóz rozpoczyna się poza terytorium Polski a kończy się na terytorium Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)   art. 6 ust. 1-2 ustawy*

 

 REJESTRACJA  KOMPLETNEGO  ZGŁOSZENIA SENT Z  DANYMI PRZEWOŹNIKA  (SENT-205) PODMIOT ODBIERAJĄCY Transport drogowy i kolejowy   art. 6 ust. 1-2 ustawy*
art. 9 ustawy*

 

 

 REJESTRACJA  ZGŁOSZENIA  ZBIORCZEGO  SENTZB (SENT-230) PODMIOT ODBIERAJĄCY I PRZEWOŹNIK Transport kolejowy    

 

 REJESTRACJA  ZGŁOSZENIA  ZBIORCZEGO  SENTZB (SENT-237) PODMIOT ODBIERAJĄCY Transport kolejowy    

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-300) PRZEWOŹNIK Przewóz rozpoczyna i kończy się poza terytorium Polski   art. 7 ust. 1-2 ustawy*

 

 REJESTRACJA  ZGŁOSZENIA  ZBIORCZEGO  SENTZB (SENT-330) PODMIOT PRZEWOŹNIK Transport kolejowy    

 

 UZUPEŁNIENIE,  AKTUALIZACJA,  ZAMKNIĘCIE,  ANULOWANIE, STATUS  ZGŁOSZENIA PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK Uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika, zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający, aktualizacja / anulowanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnika, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia   art. 5 ust. 4-5,
art. 6 ust. 3-4,
art. 8 ust. 1, 3 ustawy*

 

 SPRAWDZENIE  WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA  (SENT-402) KIERUJĄCY ŚRODKIEM TRANSPORTU Sprawdzenie ważności i statusu zgłoszenia na podstawie numeru zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu    

 

 SPRAWDZENIE  WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA  WRAZ Z OSTATNIĄ  LOKALIZACJĄ  URZĄDZENIA GPS (SENT-  406) KIERUJĄCY ŚRODKIEM TRANSPORTU Sprawdzenie ważności i statusu zgłoszenia na podstawie numeru zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu    

 


* ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039)

** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz. U. poz. 787)

 

przydatne linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT

AWARIA SENT - Instrukcja postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń SENT

DOKUMENT ZASTĘPUJACY ZGŁOSZENIE - wzór

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT

INSTRUKCJA REJESTRACJI - na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (obowiązuje od 28.04.2017r)

INSTRUKCJA REJESTRACJI - na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (obowiązuje od 3.09.2018r)

E-KLIENT  - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo Celnego

SENT-GEO - USŁUGI I URZĄDZENIA ZSL - Instrukcja rejestracji usług i urządzeń ZSL

SENT-GEO - LOKALIZATORY - Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji SENT-GEO


AKTY PRAWNE

OBOWIĄZUJĄCE
OCZEKUJĄCE
ARCHIWALNE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski (SENT_100)

Zgłoszenie przewozu towaru kończącego się na terytorium Polski (SENT_200)

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski (SENT_300)

Przykładowe scenariusze dostaw