SENT 2.0 - FORMULARZE DO REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARU

  NAZWA FORMULARZA WYPEŁNIAJĄCY TRANSPORT PODSTAWA PRAWNA

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się na terytorium Polski
(dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)

SENT100 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*
SENT105 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*
art. 9 ustawy*
SENT107 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY
art. 5 ust. 1-3 ustawy*

SENT120 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

PODMIOT WYSYŁAJĄCY
 
SENT130 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK
 
SENT137 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA PODMIOT WYSYŁAJĄCY
 

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego poza terytorium Polski i kończącego się na terytorium Polski
(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)

SENT200 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIE PRZEWOZU PODMIOT ODBIERAJĄCY
art. 6 ust. 1-2 ustawy*
SENT205 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU Z DANYMI PRZEWOŹNIKA PODMIOT ODBIERAJĄCY
art. 6 ust. 1-3 ustawy*
art. 9 ustawy*
SENT230 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT ODBIERAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK
 
SENT237 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA PODMIOT ODBIERAJĄCY
 

Zgłoszenia przewozu rozpoczynającego się i kończącego się poza terytorium Polski

SENT300 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRZEWOŹNIK
art. 7 ust. 1-2 ustawy*
SENT330 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRZEWOŹNIK
 

Operacje na zgłoszeniach przewozu

UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA, ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE, STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK
art. 5 ust. 4-5,
art. 6 ust. 3-4,
art. 8 ust. 1,3 ustawy*
SENT402 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU KIERUJĄCY
 
SENT406 - SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEWOZU WRAZ Z OSTATNIĄ POZYCJĄ GPS KIERUJĄCY
 

 

* ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.)

** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849)