Formularze do Systemu Monitorowania Przewozu Towatów (SENT)

REJESTRACJA PRZEZ PODMIOT WYSYŁAJĄCY PRZEWOZU TOWARÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI

 - wypełnij zgłoszenie podmiot wysyłający

 

 - aktualizuj / anuluj / zamknij zgłoszenie / sprawdź status podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik

REJESTRACJA PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY PRZEWOZU TOWARÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ POZA TERYTORIUM POLSKI, A KOŃCZĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI
 

 - wypełnij zgłoszenie podmiot odbierający

 

 - aktualizuj / anuluj / zamknij zgłoszenie / sprawdź status podmiot odbierający, przewoźnik

REJESTRACJA PRZEWOZU TOWARÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA DLA PRZEWOZU ROZPOCZYNAJĄCEGO I KOŃCZĄCEGO SIĘ POZA TERYTORIUM POLSKI

 - wypełnij zgłoszenie przewoźnik

 

 - aktualizuj / anuluj / zamknij zgłoszenie / sprawdź status przewoźnik
 

 

STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU

 - sprawdź status zgłoszenia kierujący środkiem transportu, przewoźnik
 

 

przydatne linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT

E-KLIENT SŁUŻBY CELNEJ - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej


AKTY PRAWNE

  1. Ustawa o systemie monitorowanie drogowego przewozu towarów
  2. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń
  3. Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów
  4. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
  5. Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski (SENT_100)

Zgłoszenie przewozu towaru kończącego się na terytorium Polski (SENT_200)

Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski (SENT_300)

Carrier's notification of carriage of goods begining and ending outside Poland (SENT_300)