FORMULARZE DO REJESTRU ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
 

  NAZWA FORMULARZA KTO WYPEŁNIA W JAKIM PRZYPADKU   PODSTAWA PRAWNA

 

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-100)
 nowy formularz
PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się na terytorium Polski (dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)   art. 5 ust. 1-3 ustawy*

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-200)
 nowy formularz
PODMIOT ODBIERAJĄCY Przewóz rozpoczyna się poza terytorium Polski a kończy się na terytorium Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)   art. 6 ust. 1-2 ustawy*


 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-300)
 nowy formularz
PRZEWOŹNIK Przewóz rozpoczyna i kończy się poza terytorium Polski   art. 7 ust. 1-2 ustawy*

 

 UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA,  ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE,  STATUS ZGŁOSZENIA PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK Uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika, zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający, aktualizacja / anulowanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnika, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia   art. 5 ust. 4-5,
art. 6 ust. 3-4,
art. 8 ust. 1, 3 ustawy*

 

 SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI  ZGŁOSZENIA KIERUJĄCY ŚRODKIEM TRANSPORTU Sprawdzenie ważności i statusu zgłoszenia na podstawie numeru zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu    

 


* ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o sytemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708)