„SATOS" - NOWY SYSTEM GRANICZNY KAS JUŻ WKRÓTCE!

 

 1. CO TO JEST „SATOS"                       

SATOS - System Awizacji Towarów i Osób – to nowowdrażane narzędzie informatyczne dedykowane usłudze e-Awizacja. Szczegóły dotyczące usługi znajdziesz w zakładce Katalog e-Usług https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-awizacja

Za pośrednictwem SATOS wyślesz wyprzedzające zgłoszenie awizacyjne lub poszerzone zgłoszenie awizacyjne dotyczące zgłaszanego przez Ciebie towaru, zarezerwujesz czas odprawy granicznej w ruchu drogowym dla pojazdów ciężarowych lub autobusów.

 

W SATOS zaimplementowane zostaną funkcjonalności przedsięwzięcia ICS2 (bezpieczeństwo i ochrona) związanego z obsługą przywozowej deklaracji skróconej (SATOS/ICS2). W tym zakresie Komisja Europejska przewiduje wdrożenie etapowe:

 • Etap I – od 15.03.2021r – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek przed załadunkiem w transporcie lotniczym – przesyłki pocztowe i kurierskie
 • Etap II – od 01.03.2023r. – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek w transporcie lotniczym (przed załadunkiem), tj.: w dalszym ciągu poczta, kurierzy (F42, powiadomienie o przybyciu) oraz pozostałe przesyłki lotnicze (drobnicowe)
 • Etap III – od 01.03.2024r. – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek we wszystkich rodzajach transportu (również drogowy, kolejowy i morski).

 

 1. KIEDY SKORZYSTARZ Z SYSTEMU SATOS                     ˅

  SATOS umożliwi powiadomienie KAS o Twoich towarach/środkach transportu, w zależności od etapu łańcucha logistycznego Twojej dostawy:

  a. przed pojawieniem się towaru na przejściu granicznym
 • możesz wysłać Zgłoszenie Awizacyjne w każdym z rodzajów ruchu
 • możesz wysłać Zgłoszenie Awizacyjne, poszerzone o komunikat IE315 Przywozowa Deklaracja Skrócona w każdym rodzaju ruchu, lub komunikat IE615 Wywozowa Deklaracja Skrócona w ruchu drogowym lub kolejowym
 1. z chwilą pojawienia się towaru na przejściu granicznym
 • możesz wysłać e-Manifest to jest Zgłoszenie Awizacyjne poszerzone o komunikaty:
 • IE 347  Powiadomienie o Przybyciu i Przedstawieniu Towaru
 • DS115 Deklaracja Czasowego Składowania
 • IE347 + DS115 Powiadomienie o Przybyciu i Przedstawieniu Towaru wraz z Deklaracją Czasowego Składowania
 • IE5PCS Wniosek o Potwierdzenie Unijnego Statusu Celnego Towarów w ruchu drogowym lub kolejowym


Przesłanie do SATOS Zgłoszenia Awizacyjnego, Zgłoszenia Awizacyjnego Poszerzonego lub e-Manifestu daje korzyść - w ten sposób wysyłasz jedno zgłoszenie do KAS a SATOS  w Twoim imieniu prześle komunikaty do różnych komponentów SISC (AIS/ICS, AIS/IMPORT, AES/ECS2, AES/STATUS).

 

W ruchu morskim nie musisz wysyłać Zgłoszeń Awizacyjnych – dzięki współpracy KAS z system MNSW dane, które przesłałeś do Urzędu Morskiego spełniając obowiązki sprawozdawczości w ruchu morskim są przesyłane do SATOS i automatycznie stanowią podstawę wygenerowania Zgłoszenia Awizacyjnego. Pamiętaj jednak, że będzie to możliwe wyłącznie po przesłaniu prawidłowych komunikatów IMOFAL oraz załączenia komunikatów CUSCAR w przypadku zgłoszenia towaru. Przesłanie Zgłoszenia Awizacyjnego Poszerzonego lub e-Manifestu wymaga jednak zgłoszenia za pośrednictwem PUESC.

 

SATOS w przejściach drogowych umożliwi Ci zarezerwowanie dnia i godziny przekroczenia granicy (dotyczy wyłącznie autobusów na kierunku przywozowym i wywozowym oraz pojazdów ciężarowych na kierunku wywozowym). Przed pojawieniem się pojazdów na przejściu granicznym wybierzesz z dostępnych okien czasowych oczekiwany przez Ciebie termin, a my umożliwimy Tobie odprawę we wskazanym przez Ciebie czasie.