System Decyzje Celne

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS


Dostęp do TP jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się osoby fizycznej w usłudze e-Klient i uzyskaniu numeru EORI przez podmiot oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do CDS, na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego osobie fizycznej. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany i posiada nr EORI, lecz zechce upoważnić inną osobę do reprezentowania siebie w zakresie CDS, musi dokonać rejestracji reprezentacji występując o przydzielenie uprawnień dostępu do CDS. W takim przypadku należy wypełnić wniosek Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji za pośrednictwem portalu PUESC. Jeżeli osoba fizyczna, której mocodawca zamierza udzielić dostępu do CDS jest już zarejestrowana jako reprezentant Podmiotu należy w ww. formularzu wybrać operację „aktualizuj" i do wszystkich posiadanych już uprawnień dodatkowo wybrać z listy uprawnienie rozszerzone „obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem Decyzje Celne (CDS)". Jeżeli osoba fizyczna jest nowym reprezentantem podmiotu w formularzu Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji należy wybrać operację „dodaj" uzupełniając wszystkie pola, zgodnie z posiadanym upoważnieniem do reprezentowania Podmiotu. Osoby fizyczne, które zostały zmigrowane do SISC z PDR, przed pierwszym logowaniem do TP powinny zaktualizować swoje dane w systemie SISC poprzez złożenie wniosku Aktualizacja danych osoby fizycznej i uzupełnienie danych w zakresie adresu do korespondencji, który jest wymagany w trakcie procesu weryfikacji logowania do TP.

Wniosek rozpatrywany jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu Wydział Centralna Rejestracja
w oparciu o wymagane i dostarczone dokumenty. Szczegółowy opis zasad składania wniosków dotyczących ustanowienia reprezentacji znajduje się w rozdziale 5 dokumentu e-Klient. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego".


 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko