System Decyzje Celne

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

System CDS ułatwia zarządzanie wnioskami i pozwoleniami począwszy od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, aż po wydanie pozwolenia przez organ celno-skarbowy. System obsługuje także cały „cykl życia" pozwolenia umożliwiając jego zawieszenie, przedłużenie, cofnięcie, zmianę, itp.

W CDMS obsługiwane są następujące procesy:

1. przyjęcie wniosku;

2. wydanie decyzji;

3. dostosowanie;

4. dodatkowe informacje;

5. przedłużenie terminów;

6. konsultacja z innymi państwami UE;

7. wycofanie;

8. odwołanie;

9. zawieszenie;

10. zmiana;

11. unieważnienie;

12. cofnięcie;

13. ponowna ocena;

14. prawo do bycia wysłuchanym.

Złożony do CDMS przez TP wniosek będzie obsługiwany bezpośrednio przez polskie organy celno-skarbowe w celu wydania odpowiedniego pozwolenia. Wydane pozwolenie będzie przechowywane przez KE w CRS (z uwagi na potrzeby polskich systemów operacyjnych odpowiednio pozwolenia będą rejestrowane również w krajowym systemie SZPORT).

 

Komunikacja z przedsiębiorcą na każdym etapie postępowania celnego, włącznie z doręczeniem pozwolenia, będzie odbywała się przez unijny TP. TP będzie wykorzystywany m.in. na etapie prawa do bycia wysłuchanym, czy też w celu przedłużenie odpowiednich terminów lub dostosowywania warunków i kryteriów.

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko