System Decyzje Celne

Portal dla przedsiębiorców

Poprzez unijny portal dla przedsiębiorców (Trader Portal – TP) można:

  • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia celnego,
  • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem oraz odpowiadać na wezwania organów celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
  • prezentować i drukować wnioski i pozwolenia.

 Prawidłowe zalogowanie do TP umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o udzielnie pozwolenia celnego do CDMS, w celu jego dalszej obsługi przez organy celo-skarbowe oraz odebranie pozwolenia oraz innej korespondencji w toku postępowania celnego.

TP ma możliwość przesyłania przedsiębiorcy powiadomień o zdarzeniach. W tym celu należy na TP w zakładce "preferencje" wpisać adres e-mail.

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko