System Decyzje Celne

Portal dla przedsiębiorców

Poprzez unijny portal dla przedsiębiorców (Trader Portal – TP) można:

  • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia celnego,
  • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem oraz odpowiadać na wezwania organów celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
  • prezentować i drukować wnioski i pozwolenia.

 

Prawidłowe zalogowanie do TP umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o udzielnie pozwolenia celnego do CDMS, w celu jego dalszej obsługi przez organy celo-skarbowe.

Jak działa TP?

TP dostępny jest przedsiębiorcy przez Internet.

W celu uzyskania dostępu do CDS należy:

1) zidentyfikować się,

2) wskazać rolę, w jakiej chce działać (właściciela, reprezentanta, pracownika właściciela lub pracownika reprezentanta).

Kontrolą dostępu do CDS zarządza unijny system UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature).

UUM&DS wyświetli ekran z pytaniem: „Skąd jesteś?" (Where Are You From?"), na które należy odpowiednio odpowiedzieć.

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko