PKI – System PKI został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

System PKI zapewnia usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców. Użytkownik może w tym celu posłużyć się na PUESC ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE, lub profilem zaufanym e-PUAP. Ponadto, system PKI oferuje użytkownikom możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu cyfrowego niekwalifikowanego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do Służby Celno-Skarbowej.

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP nie wymaga podejmowania dodatkowych działań – użytkownik może posługiwać się nimi w dowolnym momencie (pod warunkiem dopełnienia innych wymagań odnoszących się do konkretnej usługi, np. posiadania konta, rejestracji itd.). System PKI dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez odpowiednie podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu wymaga utworzenia konta użytkownika na PUESC w ramach usługi e-Klient, gdzie weryfikowana jest również tożsamość wnioskującego. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym. Jeśli osoba reprezentuje podmiot gospodarczy, odpowiednie uprawnienia przypisywane są w ramach procedury rejestracyjnej w SZPROT.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami polityk certyfikacyjnych oraz innych dokumentów wydanych na ich podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby klucze kryptograficzne użytkownika były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach ze Służbą Celno-Skarbową. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego użytkownika należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat, kontaktując się z infolinią wsparcia HELP-DESK.

KONTAKT
e-mail: serwis@bia.mofnet.gov.pl
tel: +48 85 745 85 91

 

PRZYDATNE LINKI

http://www.mf.gov.pl
http://www.finanse.mf.gov.pl

Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów
 
Dane identyfikacyjne certyfikatu głównego urzędu certyfikacji (CCK MF Root):
Wystawca: Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansow
Nr seryjny:‎ 15
Odcisk palca: ‎31 35 e4 2e 93 cb 89 dc bb 27 97 03 a9 8b 23 0a 43 56 09 2d
 
Centrum Certyfikacji Służby Celnej

KOMUNIKATY

history image 23.03.2017 Utrudnienia w zakresie weryfikacji podpisów elektronicznych COPE SZAFIR - Kwalifikowany

W związku z brakiem dostępu do list unieważnień (CRL) kwalifikowanych certyfikatów publikowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową występują problemy przy weryfikacji podpisów kwalifikowanych...

history image 22.12.2015r. Problem z podpisywaniem w Firefox 43

W związku ze stwierdzonymi problemami z uruchamianiem dodatków Java po aktualizacji przeglądarki Firefox do wersji 43, w przypadku podpisywania dokumentów zalecamy korzystanie z tej przeglądarki...

history image 18.11.2015r - Rozwiązanie problemu konfliktu oprogramowania Mozilla Firefox w wersji 42 z Java 8 update 65

W celu umożliwienia prawidłowego generowania certyfikatów niekwalifikowanym SC i podpisywania dokumentów za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 42, należy dodać i skonfigurować następujący...

history image 09-09-2016 Usunięcie awarii weryfikacji podpisu elektronicznego

Od godz 15:00 problem weryfikacji podpisu elektronicznego został rozwiązany, została przywrócona pełna funkcjonalność portalu PUESC.

history image 09-09-2016 Awaria podsystemu weryfikacji podpisu elektronicznego

Od godziny 14:00 uległ  awarii  podsystem weryfikacji podpisu elektronicznego. Trwa usuwanie przyczyn awarii. Po przywróceniu pełnej funkcjonaności poinformujemy komunikatem na portalu...

AKTUALNOŚCI

history image 12.05.2017 Planowana zmiana certyfikatów PKI

W związku z włączeniem Służby Celnej w struktury Krajowej Administracji Skarbowej, planowane jest zakończenie działalności Centrum Certyfikacji Służby Celnej. Jego funkcję przejmie Centrum...