PDR PL/UE - System Danych Referencyjnych wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów "Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

PDR PL/UE jest dla Systemu Informacyjnego Skarbowo - Celnego źródłem dostępu do aktualnych, uspójnionych i wiarygodnych danych referencyjnych oraz innych danych wolnozmiennych. PDR PL/UE jest zasilany informacjami pochodzącymi z wielu źródeł, walidowanymi i kontrolowanymi w zakresie aktualności, poprawności, wiarygodności, dokładności, kompletności i spójności. System jest elastyczny i skalowalny, a mechanizmy zarządzania danymi, tworzenia nowych zestawów danych oraz definiowania usług przejrzyste, łatwe w zastosowaniu i oparte na metodach i produktach przyjętych dla tego rodzaju rozwiązań w nowoczesnych systemach informatycznych.

Dotychczasową działalność organów celnych wspierały liczne systemy informatyczne.

Systemy wdrażane w ciągu ostatniego dziesięciolecia budowane były jako niezależne i w pełni samowystarczalne. Każdy z nich został wyposażony w dostosowany dla własnych potrzeb, odrębny system danych referencyjnych, zrealizowany bądź w postaci specjalizowanych modułów dedykowanych dla Systemów CELINA, NCTS, ECS i ICS, bądź w postaci słowników ulokowanych bezpośrednio w systemie. W rezultacie bazy referencyjne, zawierające częstokroć te same dane, powstały niezależnie w wielu lokalizacjach. Skutkiem tego była utrata jednorodności i spójności danych oraz brak struktury odpowiedzialnej za centralne zarządzanie tym obszarem oraz jego kontrolę. PDR PL/UE w zakresie danych referencyjnych od momentu uruchomienia stał się  jedynym, wiarygodnym i wydajnym źródłem udostępniania tych danych. Jego uruchomienie wydatnie wpłynęło na poprawę jakości danych referencyjnych wykorzystywanych przez systemy operacyjne organów celnych oraz dane udostępniane klientom Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.

 


 

 

KOMUNIKATY

history image 12.11.2017 Zakończenie planowanych prac serwisowych, powodujących utrudnienia PUESC

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zakończono planowanie prace serwisowe w dniu 12 listopada 2017 roku o godz 20:30 związane z działaniem Systemu Danych...

history image 10.11.2017 Utrudnienia PUESC w dniu 12.11.2017

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ze względu na zaplanowanie prace serwisowe w dniu 12 listopada 2017 roku w godz. 17.00-19.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu Danych...

history image 05.07.2017 Utrudnienia na PUESC

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak dostępności na PUESC usług świadczonych przez system PDR PL/UE, występują zakłócenia w przesyłaniu komunikatów do systemów wymagających...

history image 01.07.2016 Zakłócenia w przesyłaniu komunikatów.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zaplanowane prace techniczne w systemie PDR PL/UE, w dniu 01.07.2016 w godzinach od 21:00 do 21:45, nastąpi przerwa w świadczeniu części usług...

history image 03.07.2015r. Informacja uzupełniająca dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń do Systemów Celnych

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja uzupełniająca do Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji...