OSOZ 2 – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

OSOZ 2 jest systemem rejestracji i obsługi zabezpieczeń i gwarancji wszystkich typów (celne, akcyzowe, tranzytowe oraz od gier hazardowych). System ten zastąpi System OSOZ, wprowadzając szereg zmian oraz usprawnień względem swojego poprzednika, zarówno w procesie rejestracji zabezpieczeń/gwarancji jak i ich obsługi.

Wdrożenie Systemu OSOZ 2 umożliwiło zintegrowanie procesu rejestracji zabezpieczeń/gwarancji w jednym systemie, jednocześnie umożliwiając obsługę zabezpieczeń od gier hazardowych. Udoskonalony i uproszczony został sposób komunikacji z podmiotami poprzez integrację usług Platformą Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC.

Z usług Systemu OSOZ 2 korzystać będą system Służby Celnej (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, ZEFIR 2) posługując się 17 lub 24 znakowym numerem GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowym kodem dostępu. Zestaw usług został poszerzony o nowe możliwości, pozwalając na jeszcze szybszą i sprawniejszą obsługę procesów biznesowych obsługiwanych w poszczególnych systemach.

KONTAKT
e-mail: inrw@kra.mofnet.gov.pl
tel: +48 12 629 01 94
tel: +48 12 62 90 290


 

 

KOMUNIKATY

09.12.2015 Aktualizacja środowiska produkcyjnego OSOZ2 w dn. 14.12.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2015 r.(poniedziałek) o godz. 20:00 zostanie zaktualizowana wersja aplikacja osoz2 na środowisku produkcyjnym, wprowadzająca zapowiadane zmiany związane z komunikacją z użytkownikami zewnętrznymi tj.:

- wprowadzenie w komunikatach zwrotnych numeru GRN zabezpieczenia/gwarancji

- wprowadzenie w komunikacie zwrotnym dla komunikatu ObciazeniaOrazBiezaceSaldo zakresu dat, których dotyczyło zapytanie

- wprowadzanie pola idKomunikatu, który będzie przepisywany z komunikatu przychodzącego do komunikatu zwrotnego (pole o długości maksymalnie 50 znaków)

- dodanie nowego komunikatu „status_dokumentu", za pomocą którego możliwym będzie uzyskanie informacji o statusie dokumentu/ów tj. data użycia, kwota użycia, saldo użycia, status dokumentu, data zwolnienia czy data kredytowania


AKTUALNOŚCI

history image 25.09.2015r. Przeniesienie obsługi zabezpieczeń generalnych (cło) i zabezpieczeń akcyzowych do Systemu OSOZ 2

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 03/10/2015 na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – www.puesc.gov.pl , zostanie przeniesiona obsługa zabezpieczeń...

history image 14.08.2015r. Nowe usługi na PUESC od 17.08.2015r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 17.08.2015 r . na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – www.puesc.gov.pl,  zostanie przeniesiona obsługa gwarancji...

history image 29.07.2015r. Nowe usługi na PUESC – aktualizacja terminu - 17.08.2015r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż odpowiadając na  otrzymywane sygnały ze strony przedsiębiorców podjęto decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia na Platformie Usług...

history image 15.07.2015r. Nowe usługi na PUESC – aktualizacja terminu - 10.08.2015r.

Uprzejmie informujemy, iż na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) - udostępnionej klientom w dniu 29.06.2015 r. - planujemy udostępnić kolejne usługi. W dniu 10.08.2015 r...