Usługa „e-Tranzyt" jest jedną z usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Pozwala ona na obsługę operacji tranzytowych w systemie NCTS2.

Usługa jest świadczona przez system NCTS2 w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, PDR PL/UE, PKI, OSOZ2, AES, AIS, ISZTAR4, MCA.

NCTS2 - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy 2 został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dla kogo?
NCTS2 umożliwia przedsiębiorcom składanie elektronicznych zgłoszeń do procedury wspólnotowego/wspólnego tranzytu i tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR oraz obsługę operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatów przesyłanych pomiędzy urzędami celnymi oraz pomiędzy urzędami celnymi i przedsiębiorcami. NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Stosowanie systemu jest obowiązkowe w przypadku przemieszczania towarów o statusie nieunijnym oraz dla wszystkich towarów w ramach karnetu TIR.

Co nam daje?
System usprawnia zarządzanie i kontrolę nad przebiegiem procedury tranzytu, zapewnia wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej i szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej przesyłkę.

System zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści:

  • szybszą odprawę celną dzięki elektronicznej komunikacji w czasie rzeczywistym między urzędami celnymi państw uczestniczących w przewozie tranzytowym;
  • wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej, szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej towary, przekładające się na większą płynność finansową przedsiębiorstwa;
  • zmniejszenie kosztów zasobów niezbędnych do obsługi procedur celnych;
  • przejrzystość informacji dotyczącej towarów i zgłoszeń tranzytowych;
  • wspomaganie procedur uproszczonych w tranzycie (upoważniony nadawca/upoważniony odbiorca).

System wymienia informacje z innymi systemami wchodzącymi w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej: systemem obsługi gwarancji OSOZ2, system taryfy celnej ISZTAR4, systemem certyfikacji użytkowników PKI, systemem importu AIS, systemem eksportu AES, systemem MCA zapewniającym komunikację z obszarem UE, systemem ECIP/SEAP realizującym usługę komunikacji z przedsiębiorcami oraz systemem Help Desk wspierającym obsługę procedur awaryjnych.

Wsparcie dla użytkowników systemu realizowane jest przez system Help Desk SISC dostępny po zalogowaniu na platformie PUESC ( zakładka Pomoc – Help Desk SISC ), poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 42 63 88 017 oraz email helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

KONTAKT
Zespół Projektowy NCTS2
ul. Karolewska 41
90-560 Łódź

e-mail: 
Helpdesk dla NCTS: helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
Biuro Projektu NCTS2: biuro@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
tel: +48 42 638 80 17
fax: +48 42 638 80 50

KOMUNIKATY

history image 16.01.2017 Usługa e-Tranzyt podczas przerwy technicznej PUESC

           W związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z instalacją nowej wersji oprogramowania systemu SEAP obsługującego portal...

history image 04.11.2016 Zakończenie awarii systemu NCTS2

W dniu 04.11.2016, we wczesnych godzinach porannych awaria systemu NCTS2 została usunięta i o godzinie 08:30 zostało przywrócone działanie usługi e-Tranzyt. Niestety w związku z zaistniałą...

history image 03.10.2016 Przerwa w usłudze e-Tranzyt w dniu 04.10.2016

    Uprzejmie informuję, iż w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania systemu NCTS w dniu 04.10.2016 w godzinach od 07.00 do 07.30...

history image 02.09.2016 Przerwa w komunikacji z przedsiębiorcami korzystającymi z usługi e-Tranzyt w dniu 06.09.2016

Uprzejmie informuję, iż w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania platformy PUESC w dniu 06.09.2016 w godzinach od 05.00 do 07.00 nastąpi przerwa w...

history image 05.08.2016 Przerwa w działaniu systemu NCTS dnia 09.08.2016 w godz. 07:00-08:00

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi w dniu 09.08.2016r., od godz. 07.00 do godz. 08.00, nastąpi przerwa w działaniu systemu NCTS2. W czasie niedostępności...

AKTUALNOŚCI

history image 14.11.2016 Nowa wersja instrukcji dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 14.11.2016 r. obowiązuje wersja 2.01 „Instrukcji dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu...

history image 28.04.2016 Nowa instrukcja dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w części Katalog e-usług/e-Tranzyt została opublikowana wersja 2.0 „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje...

history image 31.03.2016 Ogólnopolskie uruchomienie produkcyjne systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 30.03.2016r. została uruchomiona produkcyjnie usługa e-Tranzyt, działająca w oparciu o system NCTS2. Obsługa wszystkich operacji tranzytowych...

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt , realizowanej w oparciu system NCTS2 nastąpi  w dniu 30.03.2016 r. o godz. 9.00. ...

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt , realizowanej w oparciu system NCTS2 nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 9.00. Jednocześnie...