Usługa „e-Tranzyt" jest jedną z usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Pozwala ona na obsługę operacji tranzytowych w systemie NCTS2.

Usługa jest świadczona przez system NCTS2 w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, PDR PL/UE, PKI, OSOZ2, AES, AIS, ISZTAR4, MCA.

NCTS2 - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy 2 został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dla kogo?
NCTS2 umożliwia przedsiębiorcom składanie elektronicznych zgłoszeń do procedury wspólnotowego/wspólnego tranzytu i tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR oraz obsługę operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatów przesyłanych pomiędzy urzędami celnymi oraz pomiędzy urzędami celnymi i przedsiębiorcami. NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Stosowanie systemu jest obowiązkowe w przypadku przemieszczania towarów o statusie nieunijnym oraz dla wszystkich towarów w ramach karnetu TIR.

Co nam daje?
System usprawnia zarządzanie i kontrolę nad przebiegiem procedury tranzytu, zapewnia wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej i szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej przesyłkę.

System zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści:

  • szybszą odprawę celną dzięki elektronicznej komunikacji w czasie rzeczywistym między urzędami celnymi państw uczestniczących w przewozie tranzytowym;
  • wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej, szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej towary, przekładające się na większą płynność finansową przedsiębiorstwa;
  • zmniejszenie kosztów zasobów niezbędnych do obsługi procedur celnych;
  • przejrzystość informacji dotyczącej towarów i zgłoszeń tranzytowych;
  • wspomaganie procedur uproszczonych w tranzycie (upoważniony nadawca/upoważniony odbiorca).

System wymienia informacje z innymi systemami wchodzącymi w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej: systemem obsługi gwarancji OSOZ2, system taryfy celnej ISZTAR4, systemem certyfikacji użytkowników PKI, systemem importu AIS, systemem eksportu AES, systemem MCA zapewniającym komunikację z obszarem UE, systemem ECIP/SEAP realizującym usługę komunikacji z przedsiębiorcami oraz systemem Help Desk wspierającym obsługę procedur awaryjnych.

Wsparcie dla użytkowników systemu realizowane jest przez system Help Desk SISC dostępny po zalogowaniu na platformie PUESC ( zakładka Pomoc – Help Desk SISC ), poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 42 63 88 017 oraz email helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

KONTAKT
Zespół Projektowy NCTS2
ul. Karolewska 41
90-560 Łódź

e-mail: 
Helpdesk dla NCTS: helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
Biuro Projektu NCTS2: biuro@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
tel: +48 42 638 80 17
fax: +48 42 638 80 50

KOMUNIKATY

history image 20.01.2017 Utrudnienia w korzystaniu z systemu NCTS2 w dniach 21 i 22 stycznia 2017r

Uprzejmie informuję, iż w związku z pracami technicznymi zaplanowanymi w dniach 21 i 22 stycznia 2017 r. nastąpią utrudnienia w korzystaniu z systemu NCTS2: ...

history image 16.01.2017 Usługa e-Tranzyt podczas przerwy technicznej PUESC

           W związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z instalacją nowej wersji oprogramowania systemu SEAP obsługującego portal...

history image 04.11.2016 Zakończenie awarii systemu NCTS2

W dniu 04.11.2016, we wczesnych godzinach porannych awaria systemu NCTS2 została usunięta i o godzinie 08:30 zostało przywrócone działanie usługi e-Tranzyt. Niestety w związku z zaistniałą...

history image 03.10.2016 Przerwa w usłudze e-Tranzyt w dniu 04.10.2016

    Uprzejmie informuję, iż w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania systemu NCTS w dniu 04.10.2016 w godzinach od 07.00 do 07.30...

history image 02.09.2016 Przerwa w komunikacji z przedsiębiorcami korzystającymi z usługi e-Tranzyt w dniu 06.09.2016

Uprzejmie informuję, iż w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi związanymi z aktualizacją oprogramowania platformy PUESC w dniu 06.09.2016 w godzinach od 05.00 do 07.00 nastąpi przerwa w...

AKTUALNOŚCI

history image 14.11.2016 Nowa wersja instrukcji dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 14.11.2016 r. obowiązuje wersja 2.01 „Instrukcji dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu...

history image 28.04.2016 Nowa instrukcja dla przedsiębiorców dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w części Katalog e-usług/e-Tranzyt została opublikowana wersja 2.0 „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje...

history image 31.03.2016 Ogólnopolskie uruchomienie produkcyjne systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 30.03.2016r. została uruchomiona produkcyjnie usługa e-Tranzyt, działająca w oparciu o system NCTS2. Obsługa wszystkich operacji tranzytowych...

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt , realizowanej w oparciu system NCTS2 nastąpi  w dniu 30.03.2016 r. o godz. 9.00. ...

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt , realizowanej w oparciu system NCTS2 nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 9.00. Jednocześnie...