Zadaniem Systemu MCA jest pośredniczenie w wymianie komunikatów poprzez sieć CCN/CSI pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez Polską Służbę Celną a systemami innych administracji celnych Unii Europejskiej oraz systemami centralnymi Komisji Europejskiej.

System MCA oferuje dla systemów SISC także:

- usługę dwukierunkowej translacji komunikatów pomiędzy formatami XML oraz EDIFACT,

- możliwość monitorowania stanu usług oferowanych przez System MCA wraz z usługami umożliwiającymi komunikację sytemu MCA z systemami biznesowymi.

KONTAKT
e-mail: mca.ck@ncts-centrum.mofnet.gov.pl