System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 jest systemem referencyjnym, obsługującym bazę danych Taryfy Celnej, w pełni kompatybilnym z systemem taryfowym TARIC Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz procesem biznesowym tego systemu. Został zmodernizowany w ramach jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

System jest bazą danych i informacji o obowiązujących środkach taryfowych (m.in. nomenklatura, stawki celne) i pozataryfowych (środki polityki handlowej takie jak środki dozoru lub ochrony, ograniczenia bądź limity ilościowe - kontyngenty, plafony, jak również zakazy przywozu lub wywozu) oraz podatki (VAT i akcyza). Jest również narzędziem wspomagającym klasyfikację towarową.

System ISZTAR4 zapewnia następujące usługi:

  • utrzymywanie bazy taryfowej  i jej aktualizacja danymi z Systemu TARIC UE oraz danymi krajowymi
  • dostarczanie wiarygodnych i spójnych danych taryfowych  oraz kalkulacji należności celno-podatkowych dla systemów SISC (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2)
  • zapewnienie wizualizacji danych taryfowych oraz wariantowej kalkulacji należności celno-podatkowych przy pomocy Przeglądarki Taryfowej
  • umożliwienie pobierania danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) dla systemów zewnętrznych utrzymywanych przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.
  • dostarczanie spójnych danych dla klasyfikacji towarowej - Przeglądarka Taryfowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację towarów

 

System ISZTAR4 jest utrzymywany merytorycznie przez Wydział Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów.

Baza danych systemu ISZTAR jest na bieżąco aktualizowana:

  • plikami z systemu TARIC UE (zazwyczaj codziennie od poniedziałku do piątku.  Pliki aktualizacyjne z systemu TARIC są pobierane automatycznie za pośrednictwem eurobramki CCN/CSI)
  • danymi krajowymi (podatki VAT i akcyzy, krajowe zakazy i ograniczenia związane ze środkami pozataryfowymi) każdorazowo, w przypadku publikacji krajowego aktu prawnego dotyczącego tych zagadnień. Dane te wprowadzane są do systemu przez pracowników Wydziału Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych w sposób zapewniający spójność z bazą systemu TARIC.

Baza danych systemu zawiera pełną historię wprowadzanych danych, co daje możliwość jej przeglądania na dany dzień, jak również możliwość pełnego monitorowania historii zmian.

 

Komunikacja z ISZTAR4 dla użytkowników zewnętrznych (podmiotów gospodarczych) odbywa się za pośrednictwem portalu PUESC bądź usług WebService wystawianych przez system ECIP/SEAP. Szczegóły komunikacji WebService z ECIP/SEAP opisane są w dokumentacji udostępnianej przez system ECIP/SEAP (ECIP_SEAP_PIS_Załącznik_2_SEAP_Specyfikacja_XML_dla_Systemow_Zewnetrznych).

Do komunikacji z ISZTAR4 za pośrednictwem PUESC oraz ECIP/SEAP wystarczy posiadanie prostego konta PUESC (bez idSISC i rejestracji w SZPROT).

Szczegółowy opis sposobu pobierania plików aktualizacji taryfy celnej oraz struktura plików startowego i aktualizacji opisane są w „Specyfikacji XML dla Podmiotów"

KOMUNIKATY

history image Utrudnienia ogólnopolskie w przyjmowaniu, obsłudze i odsyłaniu komunikatów w Systemie AIS/IMPORT dnia 10.06.2019

Uprzejmie informujemy,  iż w dniu dzisiejszym tj. 10 czerwca 2019r. (poniedziałek) ze względu na problemy w komunikacji z Systemem ISZTAR4 występują utrudnienia ogólnopolskie w...

history image Niedostępność systemów: AES/ECS2, AIS/IMPORT, AIS/ICS, ZEFIR2 w dniu 08.06.2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wykonania prac administracyjnych na środowisku ISZTAR4 będą niedostępne systemy: AES/ECS2, AIS/IMPORT, AIS/ICS, ZEFIR2 w dniu 08.06.2019...

history image 17.07.2017 Utrudnienia systemu Zefir2 w godz. 19:00 - 24:00

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemie ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (17.07.2017 r. poniedziałek) w godzinach 19:00 - 24:00 mogą występować przerwy w przyjmowaniu...

history image 13.07.2017 Awaria systemu Isztar4

Informujemy, że w związku awarią systemu ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (13.06.2017, czwartek) występują utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji do Systemu ZEFIR 2 – w związku z powyższym zaleca się nie...

history image 12.07.2017 Niedostępność systemu ISZTAR4 w dniu 13.07.2017r.

W związku z aktualizacją systemu ISZTAR4, w dniu 13.07.2017 w godzinach 5:30-6:30 mogą występować utrudnienia w dostępie do aktualizacji taryfy celnej oraz przeglądarki taryfowej. Mogą także...