System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym, obsługującym bazę danych Taryfy Celnej, w pełni kompatybilnym z systemem taryfowym TARIC Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi oraz procesem biznesowym tego systemu.

System jest bazą danych i informacji o obowiązujących środkach taryfowych (m.in. nomenklatura, stawki celne) i pozataryfowych (środki polityki handlowej takie jak środki dozoru lub ochrony, ograniczenia bądź limity ilościowe - kontyngenty, plafony, jak również zakazy przywozu lub wywozu) oraz podatki (VAT i akcyza). Jest również narzędziem wspomagającym klasyfikację towarową.

System ISZTAR jest utrzymywany merytorycznie przez Wydział Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów.

Baza danych systemu ISZTAR jest na bieżąco aktualizowana:

- plikami z systemu TARIC UE (codziennie od poniedziałku do piątku.  Pliki aktualizacyjne z systemu TARIC są pobierane automatycznie za pośrednictwem eurobramki CCN/CSI)

- danymi krajowymi (podatki VAT i akcyzy, krajowe zakazy i ograniczenia związane ze środkami pozataryfowymi) każdorazowo, w przypadku publikacji krajowego aktu prawnego dotyczącego tych zagadnień. Dane te wprowadzane są do systemu przez pracowników Wydziału Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych w sposób zapewniający spójność z bazą systemu TARIC.

Baza danych systemu zawiera pełną historię wprowadzanych danych, co daje możliwość jej przeglądania na dany dzień, jak również możliwość pełnego monitorowania historii zmian.

System ISZTAR4 umożliwia pobieranie danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) przez systemy zewnętrzne utrzymywane przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.

 

System w wersji ISZTAR4  jest zmodernizowaną wersją  ISZTAR3 w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Modernizacja Systemu dotyczyła:

  • przebudowy architektury i modernizacji technologicznej
  • modernizacji warstwy prezentacyjnej przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności
  • implementacji dodatkowych funkcjonalności wynikających z potrzeb systemów Służby Celnej oraz użytkowników zewnętrznych

W wyniku modernizacji stworzony System ISZTAR4 zapewnia następujące usługi:

  • utrzymywanie bazy taryfowej  i jej aktualizacja danymi z Systemu TARIC UE oraz danymi krajowymi
  • dostarczanie wiarygodnych i spójnych danych taryfowych  oraz kalkulacji należności celno-podatkowych dla systemów Służby Celnej (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2)
  • zapewnienie wizualizacji  danych taryfowych oraz wariantowej kalkulacji należności celno-podatkowych przy pomocy Przeglądarki Taryfowej
  • umożliwienie pobierania danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) dla systemów zewnętrznych utrzymywanych przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.
  • dostarczanie spójnych danych dla klasyfikacji towarowej - Przeglądarka Taryfowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację towarów

 

Komunikacja z ISZTAR4 dla użytkowników zewnętrznych (podmiotów gospodarczych) odbywa się za pośrednictwem portalu PUESC bądź usług WebService wystawianych przez system ECIP/SEAP. Szczegóły komunikacji WebService z ECIP/SEAP opisane są w dokumentacji udostępnianej przez system ECIP/SEAP (ECIP_SEAP_PIS_Załącznik_2_SEAP_Specyfikacja_XML_dla_Systemow_Zewnetrznych).

 

Do komunikacji z ISZTAR4 za pośrednictwem PUESC oraz ECIP/SEAP wystarczy posiadanie prostego konta PUESC (bez idSISC i rejestracji w SZPROT).

 

Podmiot, który buduje swoją bazę danych bezpośrednio z Systemu ISZTAR4, musi na początku pobrać tzw. plik startowy reprezentujący stan całej bazy danych ISZTAR4 na konkretny dzień i godzinę. Plik ten dostępny jest pod adresem https://ext-isztar4.mf.gov.pl/startup/.
Plik startowy jest plikiem XML o rozmiarze ok. 5 GB, dlatego też udostępniany jest w postaci skompresowanej (archiwum gz o rozmiarze ok. 150MB). Archiwum z plikiem startowym na początku każdego miesiąca jest uzupełniane o aktualizacje dokonane w poprzednim miesiącu.

Po pobraniu pliku startowego, Podmiot powinien pobierać uaktualnienia przyrostowe (aktualizacje). Po pobraniu pliku startowego z konkretnej daty (np. databaseDate = 20150309T120121) należy iteracyjnie pobierać uaktualnienia przyrostowe dla kolejnych okresów, zaczynając od pierwszej sekundy po databaseDate (obecnym w pliku startowym np: 20150309T120122 - 20150310T141118, 20150310T141119- …). Struktura XML uaktualnień przyrostowych jest taka sama jak struktura pliku startowego. Każdy plik przyrostowy zawiera zmiany w każdym obiekcie w bazie danych jakie zostały dokonane w żądanym okresie i może zawierać Tworzenie nowych obiektów, Modyfikacje istniejących obiektów oraz Usuwanie obiektów.

Szczegółowy opis sposobu pobierania plików aktualizacji taryfy celnej oraz struktura plików startowego i aktualizacji opisane są w „Specyfikacji XML dla Podmiotów"

KOMUNIKATY

history image 17.07.2017 Utrudnienia systemu Zefir2 w godz. 19:00 - 24:00

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemie ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (17.07.2017 r. poniedziałek) w godzinach 19:00 - 24:00 mogą występować przerwy w przyjmowaniu...

history image 13.07.2017 Awaria systemu Isztar4

Informujemy, że w związku awarią systemu ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (13.06.2017, czwartek) występują utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji do Systemu ZEFIR 2 – w związku z powyższym zaleca się nie...

history image 12.07.2017 Niedostępność systemu ISZTAR4 w dniu 13.07.2017r.

W związku z aktualizacją systemu ISZTAR4, w dniu 13.07.2017 w godzinach 5:30-6:30 mogą występować utrudnienia w dostępie do aktualizacji taryfy celnej oraz przeglądarki taryfowej. Mogą także...

history image 01.08.2016 Utrudnienia w dostępie do usług e-Zefir dnia 01.08.2016 w godz 19:00-23:00

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia od godziny 19:00 do 23.00 prowadzone będą prace serwisowe dotyczące systemu ISZTAR4. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić...

history image 19.11.2015 9:20 Procedura wypełniania AKCU bez aktywnej usługi ISZTAR4

Informujemy, że w przypadku braku dostępności systemu ISZTAR4 można wypełnić deklarację AKCU w następujący sposób: W sekcji C1 1) w polu "Kod CN" należy ręcznie wprowadzić właściwy kod...