ISZTAR4 – System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR został zmodernizowany z wersji ISZTAR3 do wersji ISZTAR4 w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Modernizacja Systemu dotyczyła:

  • przebudowy architektury i modernizacji technologicznej
  • modernizacji warstwy prezentacyjnej przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności
  • implementacji dodatkowych funkcjonalności wynikających z potrzeb systemów Służby Celnej oraz użytkowników zewnętrznych

W wyniku modernizacji stworzony System ISZTAR4 zapewnia następujące usługi:

  • utrzymywanie bazy taryfowej  i jej aktualizacja danymi z Systemu TARIC UE oraz danymi krajowymi
  • dostarczanie wiarygodnych i spójnych danych taryfowych  oraz kalkulacji należności celno-podatkowych dla systemów Służby Celnej (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2)
  • zapewnienie wizualizacji  danych taryfowych oraz wariantowej kalkulacji należności celno-podatkowych przy pomocy Przeglądarki Taryfowej
  • umożliwienie pobierania danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) dla systemów zewnętrznych utrzymywanych przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.
  • dostarczanie spójnych danych dla klasyfikacji towarowej - Przeglądarka Taryfowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację towarów

 

KONTAKT
e-mail: tomasz.makulec@mofnet.gov.pl
tel: +48 22 694 54 18

 

KOMUNIKATY

history image 17.07.2017 Utrudnienia systemu Zefir2 w godz. 19:00 - 24:00

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w systemie ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (17.07.2017 r. poniedziałek) w godzinach 19:00 - 24:00 mogą występować przerwy w przyjmowaniu...

history image 13.07.2017 Awaria systemu Isztar4

Informujemy, że w związku awarią systemu ISZTAR4 w dniu dzisiejszym (13.06.2017, czwartek) występują utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji do Systemu ZEFIR 2 – w związku z powyższym zaleca się nie...

history image 12.07.2017 Niedostępność systemu ISZTAR4 w dniu 13.07.2017r.

W związku z aktualizacją systemu ISZTAR4, w dniu 13.07.2017 w godzinach 5:30-6:30 mogą występować utrudnienia w dostępie do aktualizacji taryfy celnej oraz przeglądarki taryfowej. Mogą także...

history image 01.08.2016 Utrudnienia w dostępie do usług e-Zefir dnia 01.08.2016 w godz 19:00-23:00

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia od godziny 19:00 do 23.00 prowadzone będą prace serwisowe dotyczące systemu ISZTAR4. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić...

history image 19.11.2015 9:20 Procedura wypełniania AKCU bez aktywnej usługi ISZTAR4

Informujemy, że w przypadku braku dostępności systemu ISZTAR4 można wypełnić deklarację AKCU w następujący sposób: W sekcji C1 1) w polu "Kod CN" należy ręcznie wprowadzić właściwy kod...