ISZTAR4 – System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR został zmodernizowany z wersji ISZTAR3 do wersji ISZTAR4 w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Modernizacja Systemu dotyczyła:

  • przebudowy architektury i modernizacji technologicznej
  • modernizacji warstwy prezentacyjnej przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności
  • implementacji dodatkowych funkcjonalności wynikających z potrzeb systemów Służby Celnej oraz użytkowników zewnętrznych

W wyniku modernizacji stworzony System ISZTAR4 zapewnia następujące usługi:

  • utrzymywanie bazy taryfowej  i jej aktualizacja danymi z Systemu TARIC UE oraz danymi krajowymi
  • dostarczanie wiarygodnych i spójnych danych taryfowych  oraz kalkulacji należności celno-podatkowych dla systemów Służby Celnej (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2)
  • zapewnienie wizualizacji  danych taryfowych oraz wariantowej kalkulacji należności celno-podatkowych przy pomocy Przeglądarki Taryfowej
  • umożliwienie pobierania danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) dla systemów zewnętrznych utrzymywanych przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.
  • dostarczanie spójnych danych dla klasyfikacji towarowej - Przeglądarka Taryfowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację towarów

 

KONTAKT
e-mail: tomasz.makulec@mofnet.gov.pl
tel: +48 22 694 54 18

 

KOMUNIKATY

19.11.2015 9:20 Procedura wypełniania AKCU bez aktywnej usługi ISZTAR4

Informujemy, że w przypadku braku dostępności systemu ISZTAR4 można wypełnić deklarację AKCU w następujący sposób:

W sekcji C1

1) w polu "Kod CN" należy ręcznie wprowadzić właściwy kod taryfy

2) w polu "Kategoria wyrobów" należy wprowadzić nazwę taryfową wyrobu

3) w polu "Wybór stawki podatku" należy wybrać opcję "Własna stawka"

4) w polu "Stawka procentowa" wpisać właściwą stawkę podatku dla wyrobu

Poniżej zrzut ekranu z wypełnieniem deklaracji dla samochodu osobowego, używanego o poj do 2000cm3