ISZTAR4 – System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR został zmodernizowany z wersji ISZTAR3 do wersji ISZTAR4 w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Modernizacja Systemu dotyczyła:

  • przebudowy architektury i modernizacji technologicznej
  • modernizacji warstwy prezentacyjnej przy zachowaniu istniejącej funkcjonalności
  • implementacji dodatkowych funkcjonalności wynikających z potrzeb systemów Służby Celnej oraz użytkowników zewnętrznych

W wyniku modernizacji stworzony System ISZTAR4 zapewnia następujące usługi:

  • utrzymywanie bazy taryfowej  i jej aktualizacja danymi z Systemu TARIC UE oraz danymi krajowymi
  • dostarczanie wiarygodnych i spójnych danych taryfowych  oraz kalkulacji należności celno-podatkowych dla systemów Służby Celnej (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2)
  • zapewnienie wizualizacji  danych taryfowych oraz wariantowej kalkulacji należności celno-podatkowych przy pomocy Przeglądarki Taryfowej
  • umożliwienie pobierania danych taryfowych w postaci elektronicznej (pliki XML) dla systemów zewnętrznych utrzymywanych przez przedsiębiorców, agencje, instytucje itp.
  • dostarczanie spójnych danych dla klasyfikacji towarowej - Przeglądarka Taryfowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację towarów

 

KONTAKT
e-mail: tomasz.makulec@mofnet.gov.pl
tel: +48 22 694 54 18

 

KOMUNIKATY

01.08.2016 Utrudnienia w dostępie do usług e-Zefir dnia 01.08.2016 w godz 19:00-23:00

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia od godziny 19:00 do 23.00 prowadzone będą prace serwisowe dotyczące systemu ISZTAR4. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić ograniczenia dostępności usługi e-Zefir (ZEFIR2).

Za utrudnienia przepraszamy.