Podstawy prawne

artykuły 6, 86, 88

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm.) – „UKC".

artykuły 176, 181, załącznik 71-05

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.) – „RD".

artykuł 271

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) – „RW".

 

artykuły 64 68

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/414 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i użytkowania teleinformatycznych systemów wymiany i przechowywania informacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz. Urz. UE L 81 z 9.03.2021, str. 37).

 

Informacje ogólne

Cel systemu

Kiedy stosowany jest system INF

Jak złożyć wniosek - Portal dla Przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient

Numer INF

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

INF - Help Desk

Czytaj całość...

FORMULARZE

Jeśli wniosek o utworzenie INF ma dotyczyć wielu pozycji towarowych, możliwe jest skorzystanie z narzędzia w postaci szablonu. Umożliwia on dodanie (wpisanie do systemu) wielu pozycji towarowych za pośrednictwem funkcji przesyłania csv [szablon podobny do tego dostępnego w CDMS TP].

Szablon dla procedury uszlachetniania czynnego

Szablon dla procedury uszlachetniania biernego

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC

KOMUNIKATY

history image Przerwa w dostępie do unijnego systemu UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.07.2021 r. (sobota) od godz. 07:30 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostępie do unijnego systemu UCC INF STP. Przerwa wynika z prac administracyjnych...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.07.2021 r. (sobota) od godz. 10:00 do godz. 16:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu UCC...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF w dniu 10.07.2021

U przejmie informujemy, że w dniu 10.07.2021 r. (sobota) od godz. 10:00 do godz. 16:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) od godz. 19:00 do godz. 22:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.06.2021r. (piątek) od godz. 08:45 prowadzone są prace administracyjne przez Komisję Europejską na środowisku produkcyjnym Platformy CCN2ng mające na celu...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.06.2021r. (piątek) od godz. 19:00 do godziny 23:00 będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na środowisku produkcyjnym Platformy...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.06.2021 r. (wtorek) od godz. 23:00 do dnia 09.06.2021 r. (środa) do godz. 04:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2021r. (wtorek) od godz. 19:00 do godz. 23:30 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu UCC...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.04.2021 r. (środa) od godz. 18:00 do godz. 21:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu UCC...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23.04.2021 r. (piątek) od godz. 19:00 do dnia 25.04.2021 r. (niedziela) do godz. 23:59 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27.02.2021r. (sobota) do 28.02.2021 r. (niedziela) będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na środowisku produkcyjnym dla...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że od 19.02.2021r. (piątek) od godz. 20:00 do 20.02.2021r. (sobota) do godz. 00:00 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.02.2021r. (czwartek) od godz. 19:00 do godz. 23:59 będą prowadzone przez Komisję Europejską prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemu UCC...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF STP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01.2021 r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 21:00 będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na środowisku produkcyjnym dla Systemu...

history image Usunięcie awarii systemu INF STP

Informujemy o przywróceniu normalnego działania systemu INF STP od godziny 15:00 dnia 25.11.2020 r.

history image Awaria systemu INF STP

W związku z awarią systemu INF STP po stronie Komisji Europejskiej wprowadzona została dziś – 25 listopada 2020 od godziny 12:00 do godziny 23:59  - procedura awaryjna polegająca na stosowaniu...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28.10.2020r. (środa) od godz. 18:00 do 28.10.2020r. (środa) do godziny 21:00 będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 21.10.2020r. (środa) od godz. 20:00 do 22.10.2020r. (czwartek) do godziny 09:00 będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30.10.2020r. (piątek) od godz. 19:00 do 31.10.2020r. (sobota) do godziny 19:00 będą prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16.10.2020r. (piątek) od godz. 15:00 do 17.10.2020r. (sobota) do godziny 15:00 będą prowadzone prace administracyjne (przez Komisję Europejską) na...