Kiedy stosowany jest system INF


System obsługuje wymianę informacji tylko dla procedury uszlachetniania biernego (OP) i procedury uszlachetniania czynnego (IP).

Następujące przypadki wymagają utworzenia INF w systemie:

  1. procedura uszlachetniania czynnego IP EX/IM lub procedura uszlachetniania biernego OP EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno lub więcej niż jedno państwo członkowskie,
  2. procedura uszlachetniania czynnego IP IM/EX lub procedura uszlachetniania biernego OP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie,
  3. procedura uszlachetniania czynnego IP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno państwo członkowskie, a właściwy organ celny, o którym mowa w art.101 ust. 1 UKC, zażądał INF, od kontrolnego urzędu celnego, w odniesieniu do towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego IP IM/EX.

Zakres danych, które wpisywane są do systemu INF odpowiada danym z załącznika 71-05 UKC-RD.

Aby utworzyć INF, trzeba w systemie złożyć elektroniczny wniosek kierowany do kontrolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego.

 

Informacje ogólne

Cel systemu

Kiedy stosowany jest system INF

Jak złożyć wniosek - Portal dla Przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient

Numer INF

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

INF - Help Desk

Czytaj całość...

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC