Jak złożyć wniosek – Portal dla Przedsiębiorców

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o utworzenie INF następuje poprzez unijny portal (EU Central Trader Portal). W EUCTP wbudowane są moduły (portale) dedykowane dla kilku domen celnych, czyli STP (Specific Trader Portal).

Do złożenia INF służy INF STP (INF Specific Trader Portal). Dostęp do INF STP wymaga uwierzytelnienia, czyli potwierdzenia, że żądanie o wystawienie INF składa w systemie uprawniona do tej czynności osoba. Pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do INF STP jest zarejestrowanie się w usłudze e-Klient i uzyskanie numeru EORI. Procedura uzyskania numeru EORI opisana została na www.puesc.gov.pl w zakładce EORI. Szczegóły rejestracji w usłudze e-Klient na potrzeby dostępu do systemu INF znajdują się poniżej, w punkcie 4.

Po zarejestrowaniu uprawnień w usłudze e-Klient możliwe jest korzystanie z INF STP dostępnego pod linkiem: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Link ten przekierowuje na stronę WAYF (Skąd jesteś?), gdzie należy wybrać kontekst reprezentacyjny
i wskazać kraj, w którym chce się uwierzytelnić i potwierdzić uprawnienia.

Po zakończeniu powyższego logowania użytkownik zostanie przekierowany na platformę PUESC, gdzie dokona dalszego etapu uwierzytelniania na stronie krajowej.

Po prawidłowym uwierzytelnieniu na platformie, następuje przekierowanie do systemu INF (INF STP).

Poniżej widok ekranu systemu INF (INF STP) „Wniosek o utworzenie INF".


Poprzez INF STP można np.:

  • wypełnić i złożyć wniosek o utworzenie INF,
  • dodać załączniki,
  • odpowiadać na wezwania organu celno-skarbowego (np. o uzupełnienie informacji potrzebnych do utworzenia INF),
  • prezentować oraz drukować wniosek o utworzenie INF, 
  • uzyskać informację na temat INF.

 

Informacje ogólne

Cel systemu

Kiedy stosowany jest system INF

Jak złożyć wniosek - Portal dla Przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient

Numer INF

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

INF - Help Desk

Czytaj całość...

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC