Podstawowe zadania - W ujęciu ogólnym zadaniem Help Desk SISC jest pomoc klientom korzystającym z udostępnianych przez służbę celną usług informatycznych, a w szczególności pomoc w zakresie:
Usługi e-Klient dotyczącej:
•  Obsługi Zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usługi.
•  Obsługi wniosków o usługę dotyczących.
•  Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego.
•  Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego i hasła awaryjnego.
•  Braku możliwości założenia konta na PUESC z powodu podania istniejącego już w systemie numeru PESEL.
•  Przywrócenia możliwości logowania na stronie PUESC po trzykrotnym podaniu niepoprawnego loginu i/lub hasła.

Kanały komunikacji - Udzielanie informacji klientom przez Help Desk SISC następuje przy wykorzystaniu trzech podstawowych form komunikacji:
•  Portal Help Desk SISC – korzystanie z portalu wymaga założenia konta na stronie PUESC.
•  Telefon – Help Desk SISC jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 4832055.
•  E-mail – wiadomości e-mail należy wysyłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo NOWE. Ta forma komunikacji wymaga posiadania konta na stronie PUESC i portalu pomocy Help Desk SISC.

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Jakość świadczonych usług Help Desk SISC
•  Czas obsługi zgłoszeń – większość zgłoszeń jest obsługiwana na bieżąco i odpowiedź jest udzielana klientowi w możliwie jak najkrótszym czasie po zarejestrowaniu zgłoszenia a w przypadku rozmowy telefonicznej w czasie jej trwania. Dla części zgłoszeń, które dotyczą bardziej złożonych błędów lub nieprawidłowości czas obsługi może zostać wydłużony z uwagi na konieczność dokonania ich analizy oraz opracowania skutecznego rozwiązania do maksymalnie 10 dni roboczych.
•  Czas obsługi wniosków o usługę – wnioski o usługę spełniające wymagania formalne obsługiwane są na bieżąco z wyjątkiem sytuacji związanych z awarią lub niedostępnością usługi e-Klient.
•  Reklamacje – w terminie trzech dni od otrzymania  odpowiedzi klient ma  możliwość przesłania reklamacji lub prośby o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń i wniosków o usługę kierowanych do Help Desk SISC. Funkcjonalność taką zapewnia portal pomocy Help Desk SISC.

KONTAKT
e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55


 

 

Jeżeli masz problem z zalogowaniem się do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych https://puesc.gov.pl ponieważ:


 1. Jeżeli nie pamiętasz hasła dostępowego oraz hasła awaryjnego:
  1. Wyślij wiadomość e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl
   1. Temat wiadomości – HASŁO AWARYJNE PUESC PROCEDURA SPECJALNA
   2. Treść wiadomości – Proszę o zmianę hasła awaryjnego dla

                         (podaj swoje imię i nazwisko oraz rok urodzenia)

 1. Wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 1. Jeżeli nie masz dostępu do adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC) oraz nie pamiętasz hasła dostępowego oraz hasła awaryjnego:
  1. Napisz elektronicznie  wniosek o nadanie nowego hasła awaryjnego oraz loginu do konta PUESC podając w nim swoje dane osobowe: imię, nazwisko, email (login PUESC) do którego utraciłeś dostęp, oraz nowy adres email, który będzie nowym loginem do PUESC
  2. Wniosek podpisz elektronicznie:
   1. podpisem kwalifikowanym lub
   2. podpisem zaufanym  - w celu wykonania podpisu zaufanego przejdź na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i postępuj zgodnie z informacjami zawartymi na tej stronie.
  3. Wyślij wiadomość e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl
   1. Dołącz w formie załącznika przygotowany i podpisany elektronicznie wniosek
   2. Temat wiadomości – HASŁO AWARYJNE PUESC PROCEDURA SPECJALNA
   3. Treść wiadomości – Proszę o zmianę hasła awaryjnego oraz zmianę adresu e-mail dla

                           (podaj swoje imię i nazwisko oraz rok urodzenia)

 1. Wyślij wiadomość z adresu e-mail, który ma być nowym loginem do PUESC

 

WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ WYMAGANIA MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE SPEŁNIONE

TEMAT WIADOMOŚCI MUSI BYĆ IDENTYCZNY (SKOPIUJ GO)

 

 1. Do 24 godzin otrzymasz:
  1. Pierwszą wiadomość e-mail o zarejestrowaniu zgłoszenia w CSD.
  2. Drugą wiadomość e-mail o zamknięciu zgłoszenia, w której będzie zawarte rozwiązanie.
  3. Trzecią wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym – tytuł: PUESC: Zmiana adresu email

W celu zmiany hasła awaryjnego, adresu e-mail wykonaj instrukcje zawarte w treści otrzymanego rozwiązania oraz wiadomości z linkiem aktywacyjnym.

JEŻELI PO ZASTOSOWANIU OPISANYCH DZIAŁAŃ W DALSZYM CIĄGU NIE BĘDZIESZ MÓGŁ  ZALOGOWAĆ SIĘ DO PUESC

ZADZWOŃ DO HELP DESK SISC  (33 483 20 55)

PODAJĄC NUMER ZGŁOSZENIA  (ZGL) OTRZYMANY W PIERWSZEJ WIADOMOŚCI E-MAIL

4. Jeśli pamiętasz hasło awaryjne - możesz samodzielnie zmienić hasło podstawowe, używając przycisku "zapomniałem hasła"

PRZYDATNE LINKI

www.katowice.scelna.gov.pl - Centrum Help Desk Służby Celnej

KOMUNIKATY

11.04.2016 Niedostępność HELP DESC w godz 9:00-10:00

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych, system HELP DESK SISC będzie niedostępny w dniu dzisiejszym  w godz. 09:00 – 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy.