FAQ SENT

Tytuł
4.14 Na podstawie jakich dokumentów przewoźnik może stwierdzić, że towary są przewożone w procedurach celnych wymienionych w ustawie albo przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
4.15 Jeżeli w ramach procesu logistycznego przesyłka przechodzi przez kilka magazynów przeładunkowych i jest wieziona kilkoma środkami transportu, przez różnych przewoźników, to czy w zgłoszeniu należy podać adres docelowy dostawy, czy adres pierwszego (i kolejnych) magazynów przeładunkowych, do których przesyłkę wiezie aktualny przewoźnik?
4.16 Czy kurierzy typu DHL, UPS, FedEX podlegają pod prawo pocztowe jako operatorzy pocztowi i czy przewóz przez nich towaru nie podlega zgłoszeniu?
4.17 Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa krajowa), gdy przewóz już się rozpoczął?
4.18 Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa wewnątrzwspólnotowa), gdy przewóz już się rozpoczął?
4.19 Co robić w przypadku zwrotu towaru np. w ramach reklamacji? Czy na zwracany towar trzeba robić zgłoszenie w SENT?
4.20 Czy konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalizacji, pomiędzy którymi towar jest przewożony, żeby móc wystawić dokument potwierdzający przesunięcie magazynowe?
4.21 Z bazy wyjeżdżam maksymalnie załadowaną cysterną. Po zakończeniu dostawy do ostatniego klienta, wykonywanej w ramach lokalnej dystrybucji paliw, w na cysternie pozostaje reszta paliwa, z którą wracam na bazę. Czy na ten przewóz również powinienem wystawić zgłoszenie?
4.22 Jak dokonać zgłoszenia przewozu w przypadku sprzedaży paliwa na samoobsługowej stacji paliw?
4.23 Czy numery SENT musimy przechowywać po zakończeniu przewozu i zamknięciu przez odbiorcę zgłoszenia? Czy należy je przechowywać np. razem z fakturami przez 5 lat na ewentualność kontroli?
Wyświetlanie 76 - 85 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 6