036. Co to jest system eBooking TRUCK i do czego jest potrzebny?

eBooking TRUCK (w skrócie: eBT) to system umożliwiający zarezerwowanie z maksymalnie 30‑dniowym wyprzedzeniem terminu granicznej obsługi wywozowej w ruchu towarowym.

Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania:

  • skróceniu ulegnie czas przeznaczany na dojazd i odprawę graniczną,
  • zmniejszą się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski,
  • kierowcy, przewoźnicy i przedsiębiorcy będą mogli lepiej planować swoją pracę.

System funkcjonuje w wersji pilotażowej, obejmującej dwa oddziały graniczne  - w Koroszczynie i Grzechotkach. Kierowcy, przewoźnicy i przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z rezerwacji lub przekraczania granicy według dotychczasowych zasad.

Rezerwując odprawę w eBooking TRUCK zyskuje się pewność rozpoczęcia obsługi w wybranym wcześniej, dogodnym czasie.

039. Jak utworzyć konto e-Klienta?

Konto e-Klienta SC można założyć poprzez stronę www.e-booking.gov.pl lub www.puesc.gov.pl klikając link Utwórz konto. Następnie:

  1. Wypełniamy i zatwierdzamy wystawiony tam formularz.
  2. Jeśli wystarczy nam podstawowy poziom dostępu (będziemy działać w imieniu własnym i na własną rzecz, a więc tylko w kontekście własnym) wówczas proces rejestracji kończy się w tym miejscu.
Zaawansowany poziom dostępu (pozwalający na działanie tak w kontekście własnym, jak i podmiotu, którego jest się reprezentantem) wymaga dodatkowo uzyskania identyfikatora IdSISC oraz ustanowienia reprezentacji podmiotu. Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się na stronach www.e-booking.gov.pl lub www.puesc.gov.pl pod linkiem e-Klient - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo Celnego.

037. Kto może skorzystać z eBooking TRUCK?

Z systemu eBooking TRUCK skorzystać może każdy klient biznesowy zainteresowany dokonaniem rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej w oddziałach celnych w Grzechotkach lub Koroszczynie w ruchu towarowym pojazdów ciężarowych.

Do korzystania z pełnego wachlarza funkcjonalności oferowanych klientom przez system eBT niezbędne jest utworzenie konta w ramach usługi e-Klient SC, w tym zarejestrowanie osoby fizycznej, podmiotu oraz ustanowienie reprezentacji. Konto o parametrach opisanych powyżej pozwala na dokonywanie rezerwacji w kontekście własnym, jak też w kontekście podmiotu, którego jest się reprezentantem. Dostępny jest również wgląd 
w dokonane rezerwacje oraz ich edycja, w tym anulowanie.

Ograniczony dostęp do usługi eBooking TRUCK posiadać będą klienci, którzy założą konto w ramach usługi e-Klient SC z rejestracją uproszczoną, tj. z pominięciem podmiotu i reprezentacji. Konto tego typu uprawnia do dokonywania, przeglądu i edycji (w tym anulowania) rezerwacji wykonanych przez siebie (tylko kontekst własny).

Utworzenie konta jest działaniem jednorazowym. Do dokonania kolejnych rezerwacji wystarczy logowanie.

W ramach ułatwień wszystkim posiadaczom kont e-Klienta SC korzystającym z systemów AES i NCTS 2 nadano uprawnienia do dokonywania, przeglądu, edycji (w tym anulowania) rezerwacji w systemie eBooking TRUCK.  Uprawnienia te dotyczą rezerwacji dokonanych przez siebie (tylko kontekst własny).

Istnieje alternatywna możliwość dokonania rezerwacji, nie wymagająca posiadania konta. Są to tzw. rezerwacje jednorazowe, uboższe funkcjonalnie w stosunku do dokonywanych w trybie standardowym, opisanym powyżej. Ich liczba jest limitowana, brak konta powoduje, że rezerwacji jednorazowych nie można przeglądać, edytować i anulować. Zdecydowanie rekomendujemy utworzenie konta w usłudze e-Klient SC i korzystanie z eBooking TRUCK w pełnym wymiarze.

038. Co jest potrzebne do skorzystania z systemu?

Do skorzystania z systemu wystarczy w zasadzie komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. By jednak w pełni wykorzystać możliwości funkcjonalne systemu eBooking TRUCK zdecydowanie rekomendujemy założenie konta e-Klienta SC. Czynność tę wykonuje się tylko raz. Przy kolejnych rezerwacjach wystarczy się zalogować.

040. Czy dane osobowe są odpowiednio chronione w systemie?

System eBooking TRUCK nie gromadzi danych osobowych. Dane zarejestrowane w ramach usługi e‑Klient SC są odpowiednio chronione.

Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3