System Decyzje Celne

FAQ

Dokument „Decyzje Celne – Najczęściej Zadawane Pytania" (Customs Decisions – Frequently Asked Questions) jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cds-faq.pdf

W dokumencie zebrane zostały pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji procesu wydawania pozwoleń celnych w systemie CDS. Dokument przeznaczony jest dla przedsiębiorców i pracowników organów celnych.

 

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko