EMCS PL 2 – System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2 został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

EMCS PL 2 to komputerowy system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie krajowym jak również wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. Uczestnikami systemu są podmioty, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej oraz przedstawiciele organów podatkowych nadzorujący ww. przemieszczenia zarówno w obrocie krajowym jaki i wewnątrzwspólnotowym.

Aby działać w systemie EMCS PL 2 każdy podmiot oraz jego reprezentant zobligowany jest do posiadania aktywnego numeru IDSISC nadawanego dzięki usłudze e-Klient.

KONTAKT
e-mail: emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

 


 

 

AKTUALNOŚCI

history image Publikacja instrukcji rejestracji: Jak wysłać pierwsze zgłoszenie do EMCS PL2 w zakresie eDD.

Informujemy o publikacji w zakładce SISC -> EMCS2 w sekcji Przydatne linki Instrukcji dot. wysłania pierwszego zgłoszenia do EMCS PL2 w zakresie eDD .

KOMUNIKATY

history image Niedostępność systemu EMCS PL2 5 sierpnia 2021 r.

W związku z niedostępnością systemu OSOZ2 spowodowaną migracją serwerów dozwolone jest stosowanie przez podmioty procedury awaryjnej przy rozpoczynaniu przemieszczeń 5 sierpnia 2021 r. od godz....

history image Procedura awaryjna w systemie EMCS PL 2.

W związku z brakiem komunikacji podmiotów z system EMCS PL można korzystać z procedury awaryjnej od godziny 14:00 dnia 01.07.2021r. do godziny 08:00 dnia 02.07.2021r. W w/w czasie ewentualne...

history image Prace serwisowe systemu EMCS PL2 w dniu 2021-06-10

Ministerstwo Finansów informuje, iż w dniu 2021-06-10 od godziny 20:00 do godziny 21:00 zostaną przeprowadzone prace serwisowe systemu EMCS PL2. W związku z tym system nie będzie przyjmował...

history image EMCSPL2 - procedura awaryjna

W związku z problemami z bazą danych ogłaszamy  zgodę na rozpoczynanie przemieszczeń w systemie EMCS w procedurze awaryjnej bez zgody Help Desku. Procedura obejmuje godziny 19:30 do 21:30 w...

history image EMCS PL2 - opóźnieniami w wysyłaniu i odbieraniu komunikatów

Uprzejmie Informujemy że w dniu 3 listopada 2020 r. w godzinach 20:30 - 22:00 będą wykonywane prace związane z aktualizacją oprogramowania bramki komunikacyjnej sieci wspólnej CCN/CSI...