Usługa e-Klient

Usługa „e-Klient" umożliwia uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), realizowanych dotychczas przez Służbę Celną
tj. e-Wnioski, e-Zefir, e-Tranzyt, e-Intrastat, e-Export, e-Import, e-ICS, e-Booking Truck, e-Przewóz, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). Pozwala także na zarządzanie użytkownikami, a więc określenie wzajemnych relacji (zakresu przysługujących uprawnień) pomiędzy klientami.

Cele usługi e-Klient:

  • umożliwienie Klientom KAS (osobom fizycznym oraz podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usług KAS, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych, itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
  • rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji,
  • pozyskiwanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła.

Obsługę rejestracji osób/podmiotów, dającą podstawę do korzystania z systemów elektronicznych KAS, realizuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu w ramach tzw. „jednego okienka rejestrowego".

Szczegółowe informacje dotyczące usługi są zawarte w dokumencie e-Klient -Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo - Celnego".

W ramach usługi e-Klient realizowany jest proces rejestracji, który obejmuje następujące główne kroki:

  • założenie konta na PUESC,
  • rejestrację osoby fizycznej, np. pracownika podmiotu, agenta celnego, pełnomocnika,
  • rejestrację Podmiotu,
  • rejestrację reprezentacji (powiązanie osoby upoważnionej z reprezentowaną firmą oraz zadeklarowanie uprawnień zgodnie z posiadanym upoważnieniem).

W ramach usługi e-Klient  możliwe będzie uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego tj.  niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednym z istotnych elementów usługi e-Klient jest nadanie przedsiębiorcy numeru EORI.

Upoważnienie złożone w ramach usługi e-Klient wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

 

Aktualności

history image Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2020 planowane jest uruchomienie...

history image 25.06.2018 Zmiany w instrukcji e-Klient

  BIULETYN ZMIAN DO WERSJI 05 INSTRUKCJI E-KLIENT   L.P. BYŁO JEST ...

history image 20.10.2016 Aktualizacja danych teleadresowych reprezentantów

W związku z informacjami, że w pismach, które przesyłane są przez Służbę Celną w celu potwierdzenia rejestracji w SISC umieszczane są dane adresowe osób fizycznych reprezentujących podmiot przed...

history image 07.08.2015r. Wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC – konto bankowe

Ministerstwo Finansów informuje, że zmieniają się zasady wypełniania formularza „Wniosek o rejestrację danych podmiotu w SISC" udostępnionego na platformie PUESC. W wymienionym formularzu...

history image 03.08.2015r. e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem dzisiejszym przestaje obowiązywać Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych : CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT ...

history image 20.07.2015r. Nowe zasady okresu przejściowego dla usługi e-Klient

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujących o zasadach uruchomienia usługi „e-Klient SC" informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2015r. będą obowiązywały przedstawione poniżej, nowe...

history image Informacje o uruchomieniu usługi e-Klient

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów została zamieszczona informacja o uruchomieniu produkcyjnym usługi e-Klient