eZefir(za okres do 2015.12) - Szczegóły

eZefir(za okres do 2015.12) - Szczegóły

dla deklaracji okresowych składanych za okresy do grudnia 2015 r, dla deklaracji AKC-U z datą powstania obowiązku podatkowego do 07.02.2016 r., dla deklaracji ZPNW składanych do 20.02.2016 r, dla deklaracji OPEK (dot. importu) z datą zgłoszenia celnego do 20.02.2016 r. Korekty deklaracji należy składać na wersji formularza, na której została złożona deklaracja pierwotna.

Dostępne formularze