eZefir(za okres od 2017.12) - Szczegóły

eZefir(za okres od 2017.12) - Szczegóły

dla Informacji w sprawie opłaty paliwowej: w przypadku producenta/nabywcy Informacja może być składana za okres od grudnia 2017 roku. Natomiast dla importera "Data złożenia" nie może być wcześniejsza jak data 01/01/2018 roku

Dostępne formularze