eZefir(za okres od 2017.02) - Szczegóły

eZefir(za okres od 2017.02) - Szczegóły

dla deklaracji okresowych składanych za okresy od lutego 2017 r., dla deklaracji AKC-U z datą powstania obowiązku podatkowego od 16.02.2017 do 31.09.2017 r., dla deklaracji ZPNW składanych od 01.03.2017 do 30.11.2018 r., dla deklaracji OPEK (dot. importu) z datą zgłoszenia celnego od 01.03.2017 r. Korekty deklaracji należy składać na wersji formularza, na której została złożona deklaracja pierwotna.

Dostępne formularze