Rejestracja_Podmiotu - Szczegóły

Rejestracja_Podmiotu

Szczegóły

System SISC
SZPROT
Wersja
73.0
Kogo dotyczy
Podmioty, które będą działać w SISC w obszarze cła, akcyzy, gier hazardowych, INTRASTATU lub podatków innych.
Opis usługi
Nie dotyczy
Podstawa prawna
Przepisy wspólnotowego prawa celnego w sprawie EORI wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr TAXUD 1435/2007 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 312/2009 z dn. 16 kwietnia 2009 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92ustanawiajacego Wspólnotowy Kodeks Celny. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 237, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1532).
Wymagane dokumenty
Nie dotyczy
Czas realizacji
3 godziny lub zależne od uzupełnienia brakujących dokumentów.
Płatności
Nie dotyczy