PUESC - Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - portal wytworzony w ramach projektu ECIP/SEAP - Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point), jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7. Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

PUESC wraz z portalem ECIP mają zapewnić dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych i podatkowych oraz ułatwia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami , co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną.Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego (SISC). Stały rozwój usług oferowanych przez SISC za pośrednictwem PUESC oraz automatyzacja procesów obsługi wpływa pozytywnie na wzrost wykorzystania komunikacji elektronicznej w kontaktach z organami celnymi.

 

Dla kogo?

System jest skierowany głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, biorących udział w międzynarodowej wymianie towarowej (np. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne).

Co nam daje?

  • dostarcza klientom jednolity mechanizm komunikacji z SISC umożliwiający uzyskanie dostępu do konta klienta;
  • dokonanie wszelkich czynności urzędowych oraz sprawowanie kontroli nad stanem spraw i rozliczeń wobec budżetu państwa w zakresie działalności organów celnych;
  • usprawnia i zmniejsza koszty obsługi klienta w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z SISC dając możliwość elektronicznego złożenia wniosku, deklaracji oraz zgłoszenia celnego;
  • automatyzuje kluczowe procesy operacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, związane z należnościami pobieranymi przez organy celne, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

KOMUNIKATY

history image 04.11.2015 Problem z generowaniem dokumentów z formularzy

Uprzejmie informujemy, że generowanie dokumentów zostało wstrzymane od godz. 10:00 do czasu naprawienia wadliwie działającego komponentu. O zakończeniu prac poinformujemy oddzielnym komunikatem....

history image 20.10.2015 Zakończenie prac technicznych

Uprzejmie informujemy, że prace techniczne zostały zakończone.

history image 19.10.2015 Prace techniczne

W związku z pracami technicznymi na PUESC generowanie formularzy zostało odroczone. Mogą wystąpić także problemy komunikacyjne. Planowane zakończenie prac: godz. 6:00. Prosimy nie...

history image 12.10.2015r. Przerwa w dostępie do usług portalu PUESC

Informujemy, że trwa przerwa techniczna w dostępie do usług PUESC. Przewidywana niedostępnośc usług do godziny 21:00. O zakończeniu przerwy poinformujemy w oddzielnym komunikacie. Za powstałe...

history image 12.10 2015r. Koniec przerwy technicznej

Uprzejmie informujemy, że przerwa techniczna dobiegła końca. W przypadku problemów z wyświetlaniem strony prosimy o wyczyszczenie cache przeglądarki. Przepraszamy za utrudnienia.
Wyświetlanie 21 - 25 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 6

AKTUALNOŚCI

history image 29.02.2016r. Nowa wersja 5.0.4b na środowisku testowym PUESC

Aktualizacja: Zmiana terminu przerwy technicznej - 3.03.2016 9:00-13:00 Uprzejmie informujemy, że dnia 2.03.2016 o godzinie 14-tej na środowisku testowym PUESC nastąpi przerwa techniczna...

history image 03.07.2015r. Uruchomiliśmy Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej

Od dnia 29.06.2015r. można korzystać z pierwszych e-usług dostarczonych w ramach Programu e-Cło na naszym portalu, czyli na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Obecnie Służba...