Usługa e-ZEFIR

Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę:

 • deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U/A, ,AKC-U/S, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, AKC-ST, AKC-STn
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych … w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,
 • deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-14,
 • deklaracji od gier: POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1,
 • deklaracji od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP/MS, P-KOP/RG,
 • wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż legalizacyjnych,
 • informacji w sprawie opłaty paliwowej OPAL, informacja w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS.

Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, ZEFIR2, ISZTAR4, MCA, PDR PL/UE oraz PKI we współpracy w systemami administracji podatkowej.

Cele usługi e-ZEFIR:

 • umożliwienie Klientom  urzędów skarbowych (osobom fizycznym oraz podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usług Krajowej Administracji Skarbowej, składanie ww. deklaracji elektronicznie,
 • umożliwienie dostępu do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych, itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w oparciu o usługę e-Klient,

W ramach usługi e-Klient KAS realizowany jest proces obsługi deklaracji, który obejmuje następujące główne kroki:

 • założenie deklaracji i jej walidację,
 • wydanie potwierdzenia przyjęcia,
 • wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Zasady użytkowania usługi

W celu skorzystania z ww. usług należy założyć konto na Portalu PUESC (zakładka w prawym górnym rogu strony  -  „utwórz konto").

Ze względu na szeroki zakres usług, utworzone zostały dwa poziomy dostępu dla Użytkowników Portalu PUESC:

Poziom  podstawowy dostępu, dedykowany przede wszystkim osobom fizycznym, które najczęściej komunikują się i przesyłają dokumenty we własnym imieniu na własną rzecz. Jest to poziom wystarczający do złożenia deklaracji, wniosków i pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych.

Poziom zaawansowany dostępu, dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu świadczonych usług tj. właścicielom firm, pełnomocnikom, pracownikom agencji celnych i biur rachunkowych, działającym na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu. Na tym poziomie jest możliwe  powiązanie firmy/przedsiębiorcy/osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  z pełnomocnikami wg nadanych im uprawnień.

Szczegółowa instrukcja o sposobach tworzenia konta i rejestracji jest dostępna pod adresem usługi e-Klient

Przydatne Linki

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Instrukcja – składanie deklaracji w 2019 r. podpisywanych kwotą przychodu

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji

ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.

ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.


Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017- Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_06.11.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4

Specyfikacja_XML_v5_0_z_19.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v5

 

 

Deklaracje elektroniczne - Baza pytań i odpowiedzi

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

Aktualności

history image Nowa specyfikacja komunikatów systemu Zefir2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż jest już dostępna nowa specyfikacja XML (wersja 4_0) dla komunikatów biznesowych deklaracji: AKC-4/AKC-4zo; AKC-EN; AKC-PA; AKC-ST/STn; AKC-WG oraz...

history image Nowy wzór Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol (WNSB) w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 2 stycznia 2019 r.   na  PORTALU PUESC udostępniona została możliwość składania nowego wzoru Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol...

history image Składanie Informacji w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie na rynek paliw silnikowych, o kodach CN: 2710 12 45,  2710 12 49,  2710 19 43,  2710 20 11,  będzie podlegało opłacie...

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948),  uprzejmie informujemy, że  od 1...

history image 28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

  Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 Zasady obsługi nowego wzoru...