Usługa e-ZEFIR

Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i umożliwi obsługę:

  • deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K,
  • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
  • deklaracji od gier - POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1,
  • deklaracji od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP,
  • informacji w sprawie opłaty paliwowej.

Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, ZEFIR2, ISZTAR4, MCA, PDR PL/UE oraz PKI we współpracy w systemami administracji podatkowej.

Cele usługi e-ZEFIR:

  • umożliwienie Klientom  urzędów skarbowych (osobom fizycznym oraz podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usługKrajowej Administracji Skarbowej, składanie ww. deklaracji elektronicznie,
  • umożliwienie dostępu do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych, itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w oparciu o usługę e-Klient,

W ramach usługi e-Klient KAS realizowany jest proces obsługi deklaracji, który obejmuje następujące główne kroki:

  • założenie deklaracji i jej walidację,
  • wydanie potwierdzenia przyjęcia,
  • wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Zasady użytkowania usługi

W celu skorzystania z ww. usług należy założyć konto na Portalu PUESC (zakładka w prawym górnym rogu strony  -  „utwórz konto").

Ze względu na szeroki zakres usług, utworzone zostały dwa poziomy dostępu dla Użytkowników Portalu PUESC:

Poziom  podstawowy dostępu, dedykowany przede wszystkim osobom fizycznym, które najczęściej komunikują się i przesyłają dokumenty we własnym imieniu na własną rzecz. Jest to poziom wystarczający do złożenia deklaracji, wniosków i pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodów osobowych.

Poziom zaawansowany dostępu, dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu świadczonych usług tj. właścicielom firm, pełnomocnikom, pracownikom agencji celnych i biur rachunkowych, działającym na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu. Na tym poziomie jest możliwe  powiązanie firmy/przedsiębiorcy/osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  z pełnomocnikami wg nadanych im uprawnień.

Szczegółowa instrukcja o sposobach tworzenia konta i rejestracji jest dostępna pod adresem usługi e-Klient

Przydatne Linki

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Instrukcja - składanie deklaracji podpisanej przychodem w 2017 roku

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji akcyzowej

ZF2_ewidencja_AKCUS_20170927.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_25.05.2017.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_15.12.2017.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_15.09.2017.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4

Specyfikacja_XML_v5_0_z_15.12.2017.zip - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v5

 

 

Deklaracje elektroniczne - Baza pytań i odpowiedzi

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

 

FILMY INSTRUKTAŻOWE
Import danych zewnętrznych do deklaracji AKCU
Wypełnianie i wysyłanie deklaracji AKCU
Wypełnianie i wysyłanie wniosku o potwierdzenie zapłaty akcyzy PZASREQ 
 

 

Aktualności

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948),  uprzejmie informujemy, że  od 1...

history image 28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

  Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 Zasady obsługi nowego wzoru...

history image 23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany: •    dodano...

history image 23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany: •    dodano...

history image 02.02.2016 Podpisywanie deklaracji akcyzowych podpisem niekwalifikowanym Słuzby Celnej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz...

history image 22.12.2015r. Newsletter akcyzowy grudzień 2015

Szanowni Państwo pod linkiem znajduje sie do pobrania newletter akcyzowy szczególnie przydatny dla osób składajacych deklaracje akcyzowe. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

history image 09.10.2015r. Pobranie potwierdzenia zapłaty akcyzy przez portal PUESC

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 7 października br. zakończył się proces migracji danych do systemu  ZEFIR2 i tym samym komórki organizacyjne Centrum Rozliczeń w Izbie Celnej...

history image 17.09.2015r. Informacja o uruchomieniu usługi e-ZEFIR na PUESC od 07.10.2015r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesnym wygaszeniu Systemu Rozliczeń...