Usługa e-WIT


Usługa e-WIT jest usługą publiczną realizowaną  przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Usługa jest świadczona przez system EBTI-PL2, współpracujący z innymi systemami:  ECIP/SEAP PL, PDR PL/UE, PKI, EOS/EORI, EBTI-3


Usługa umożliwia kompleksową obsługę w formie elektronicznej procesu składania wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz udzielenie w oparciu o złożony wniosek decyzji WIT. Dane wniosków oraz wydanych decyzji WIT są przesyłane elektronicznie do Europejskiego Sytemu Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-3 w Brukseli.


Warunki i zasady  komunikacji.

W ramach usługi e-WIT komunikacja pomiędzy podmiotami a Systemem EBTI-PL2 realizowana jest za pośrednictwem komponentu ECIP/SEAP. Aby komunikacja mogła sprawnie przebiegać, podmiot musi spełnić określone warunki:

 • zarejestrowany w SISC
 • posiada aktywne konto na PUESC
 • posługuje się ważnym podpisem elektronicznym.

Kwestie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez SISC zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie opisującym zasady rejestracji w ramach usługi e-Klient.
Po spełnieniu warunków umożliwiających dostęp do Systemu EBTI-PL2, podmiot będzie mógł przesyłać wnioski o wydanie wiążącej informacji taryfowej, załączniki uzupełniające do sprawy, odwołania od decyzji WIT kanałami komunikacyjnymi:

 • PUESC
 • e-mail


Korzyści  z wdrożenia usługi.

Wdrożenie usługi e-WIT wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców:

 • usprawnia procesy biznesowe w obszarze wydawania wiążącej informacji taryfowej
 • ma wpływ na przyśpieszenie procesu udzielania wiążącej informacji taryfowej
 • ułatwia komunikację w procesie udzielania wiążącej informacji taryfowej

 

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

WYJAŚNIENIA

KOMUNIKATY

history image Przerwa serwisowa środowiska Systemu Informacyjnego Skarbowo Celnego w dniach 23-24.03.2019 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac serwisowych w Centrum Informatyki Resortu Finansów, od godz. 21:00 dnia 23.03.2019 r. do godz. 08:00 dnia...

AKTUALNOŚCI

history image Uruchomienie usługi e-WIT

Informujemy o uruchomieniu z dniem 31.12.2018 r. usługi e-Wit. Więcej na tene temat w opisie usługi .