Usługa „e-Tranzyt" jest jedną z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zbudowanej w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Usługa pozwala ona na realizację operacji tranzytowych T1/T1 i TIR w systemie NCTS2.

Wsparcie merytoryczne korzystającym z usługi zapewniane jest przez komórkę wsparcia Help Desk dla systemu NCTS, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 42 638 8017 oraz email helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl.

Dla kogo?
Usługa umożliwia przedsiębiorcom składanie zgłoszeń do procedury tranzytu oraz monitorowanie operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu elektronicznych komunikatów. System NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

Jakie daje korzyści?
Usługa usprawnia zarządzanie i kontrolę nad przebiegiem operacji tranzytowych. Usługa zapewnia w szczególności:

  • szybszą odprawę towarów w tranzycie dzięki elektronicznej komunikacji;
  • wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej oraz szybsze zwolnienie zabezpieczenia, co przekłada się na większą płynność finansową przedsiębiorstw;
  • zmniejszenie kosztów zasobów niezbędnych do obsługi operacji tranzytowych;
  • przejrzystość informacji dotyczącej towarów i operacji tranzytowych;
  • wspomaganie procedur uproszczonych w tranzycie (upoważniony nadawca/upoważniony odbiorca).

formularze

wyjaśnienia

Aktualności

history image Informacja o planach wdrożenia Systemów AES i NCTS opartych o nowy model danych

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa  planuje w III kwartale 2022 r wdrożyć Systemy AES i NCTS oparte o nowy model danych wykorzystywany w...

history image Nowa instrukcja dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt z 4.07.2019 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o opublikowaniu na Portalu PUESC nowej wersji „Instrukcji dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR), dla...

history image 1.12.2017 Nowa instrukcja dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt

             Ministerstwo Finansów informuje o publikacji na PUESC w zakładce dot. usługi e- Tranzyt zaktualizowanej  „ Instrukcji...

history image 18.09.2017 Nowa wersja „Specyfikacji XML” dla systemu NCTS2

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Centralny Zespół Projektowy Systemu NCTS w Brukseli, opublikowana została nowa wersja „Specyfikacji XML 10.09". W dokumencie...