Usługa „e-Tranzyt" jest jedną z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zbudowanej w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Usługa pozwala ona na realizację operacji tranzytowych T1/T1 i TIR w systemie NCTS2.

Wsparcie merytoryczne korzystającym z usługi zapewniane jest przez komórkę wsparcia Help Desk dla systemu NCTS, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 42 638 8017 oraz email helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl.

Dla kogo?
Usługa umożliwia przedsiębiorcom składanie zgłoszeń do procedury tranzytu oraz monitorowanie operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu elektronicznych komunikatów. System NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

Jakie daje korzyści?
Usługa usprawnia zarządzanie i kontrolę nad przebiegiem operacji tranzytowych. Usługa zapewnia w szczególności:

  • szybszą odprawę towarów w tranzycie dzięki elektronicznej komunikacji;
  • wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej oraz szybsze zwolnienie zabezpieczenia, co przekłada się na większą płynność finansową przedsiębiorstw;
  • zmniejszenie kosztów zasobów niezbędnych do obsługi operacji tranzytowych;
  • przejrzystość informacji dotyczącej towarów i operacji tranzytowych;
  • wspomaganie procedur uproszczonych w tranzycie (upoważniony nadawca/upoważniony odbiorca).