Usługa e-PS

 

W 2021 roku zostanie wdrożona usługa e-PS, świadczona przez System RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych). 

Usługa e-PS umożliwi składanie rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 Rozporządzenia Delegowanego do UKC, dla procedury uszlachetniania czynnego i procedury końcowego przeznaczenia. Usługa pozwoli także na monitorowanie procedury składowania celnego z wykorzystaniem dokumentu Spis Inwentaryzacyjny.

Przesyłanie Kwitów/Spisów oraz wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami celno-skarbowymi zaangażowanymi w procedurę specjalną, a posiadaczami pozwoleń lub ich reprezentantami, odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Po spełnieniu warunków umożliwiających dostęp do Systemu RPS, posiadacz pozwolenia będzie mógł przesłać Kwit/Spis jednym z trzech kanałów komunikacyjnych:

  1. PUESC
  2. webservice
  3. e-mail.

Wdrożenie usługi e-PS ujednolici sposób rozliczania procedur specjalnych na terenie całego kraju oraz przyspieszy komunikację z posiadaczem pozwolenia dzięki elektronicznej wymianie informacji.

W zakładce „INSTRUKCJE" umieszczone zostały pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące Systemu RPS (usługa ePS) i jego otoczenia.

Z uwagi na zakres zagadnień, FAQ podzielone zostały na „techniczne" i „merytoryczne"

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

POMOC

WYJAŚNIENIA