Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwala na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r.  poz. 859) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Usługa „e-Przewóz" umożliwia Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację tych obowiązków.

Usługa jest świadczona z wykorzystaniem, m.in. systemu ECIP/SEAP PL.

Aby umożliwić podmiotom korzystanie z rejestru zgłoszeń SENT zamieszczono poniżej Specyfikacje Techniczne dla Systemów Zewnętrznych.

Aktualna dokumentacja systemu ECIP/SEAP  dostępna jest na podstronie systemu (Systemy SISC / ECIP /SEAP) w sekcji Przydatne Linki.

Uwagi i pytania
Podstawowym
kanałem komunikacyjnym dla potencjalnych klientów zewnętrznych jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC, kolejnym kontakt e-mail umożliwiający wysłanie wiadomości na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, a ostatecznym kontakt telefoniczny: +48 33 483 20 55.

Zadaniem Help Desk SISC jest pomoc klientom korzystającym z udostępnianych przez Służbę Celno-Skarbową usług informatycznych, a w szczególności pomoc w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usługi lub braku możliwości logowania na PUESC.

W przypadku powtarzających się lub podobnych pytań dotyczących systemu SENT, będą one grupowane tematycznie, a odpowiedzi wyjaśniające wątpliwości w sposób zbiorczy, publikowane na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz

 

 

Testy systemu można prowadzić na stronie https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

(konieczne będzie zalogowanie na testowym środowisku PUESC, które jest niezależne od środowiska produkcyjnego - trzeba posiadać tam niezależne konto)

 

Obowiązki uczestników systemu

Przedstawiamy krótką informację w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, węgierskim i słowackim o obowiązkach uczestników systemu monitorowania, tj. podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników i kierowców oraz konsekwencjach, które wynikają z nieprzestrzegania tych obowiązków.
 

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/pl_PL.png/acb6742e-3658-4d80-9d87-c03a84147a81?t=1490705260030

 

 - Pobierz informację nt. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
 - Najważniejsze zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązujące od 14 czerwca 2018 r. 
 - Najważniejsze zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązujące od 1 października 2018 r.

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/d_D.png/6c3ef107-9154-4500-8452-716685bf7af5?t=1490705312527

 

 - Laden Sie die Information über das Überwachungssystem für Warenbeförderung im Straßenverkehr herunter
 - Die wichtigsten Änderungen des Gesetzes zur Überwachung der der Straßen- und Bahnbeförderung gültig ab dem 14. Juni 2018
- Die wichtigsten Änderungen des Gesetzes zur Überwachung der der Straßen- und Bahnbeförderung gültig ab dem 1. Oktober 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/en_GB.png/88c40dc7-abcc-4b74-835d-5b3b4935e1f2?t=1490705298097

 

 - Download information concerning the monitoring system for the carriage of goods by road
 - The most important changes in the Act on the monitoring systems for the carriage of goods by road and rail effective from June 14, 2018
- The most important changes in the Act on the monitoring systems for the carriage of goods by road and rail effective from October 1, 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/fr_FR.png/96089877-37ea-4869-a327-edd23c44097a?t=1490705287057

 

 - Téléchargez des informations sur le système de surveillance du transport routier des marchandises
 - Les changements les plus importants dans la Loi sur le système de surveillance routière et de transport ferroviaire des marchandises en vigueur à partir du 14 Juin 2018
- Les changements les plus importants dans la Loi sur le système de surveillance routière et de transport ferroviaire des marchandises en vigueur à partir du 1er Octobre 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237

 

 - Получить информацию о системе мониторинга дорожных перевозок товаров
 - Наиболее важные изменения в Законе о системе мониторинга автодорожных и железнодорожных перевозок товаров действуют с 14 июня 2018 года
 - Наиболее важные изменения в Законе о системе мониторинга автодорожных и железнодорожных перевозок товаров действуют с 1 октября 2018 года

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237

 

 - A Közúti Áruszállítás Ellenőrzésének Rendszere - Lengyelország
 - A közúti és vasúti árufuvarozás felügyeletéről szóló törvény legfontosabb változásai - 2018. június 14-től érvényesek
- A legfontosabb változások - 2018. október 1-től

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237    - Monitorovací systém nákladnej cestnej dopravy 

  

 

OBOWIĄZUJĄCE od 1 września 2020 r.

 

Komunikaty

history image Procedura awaryjna w usłudze e-Przewóz

W związku z utrudnieniami występującymi w systemie SENT prosimy o stosowanie procedury...

history image 11.07.2021 Awaria systemu SENT-GEO - zakończenie awarii

nformujemy, że w dniu 11.07.2021 r. o godz. 16.00 nastąpiła awaria systemu SENT-GEO. Można...

history image Utrudnienia w komunikacji z SENT

Ze względu na utrudnienia w komunikacji z SENT poprzez PUESC (www-2.puesc.gov.pl), osoby które...

history image 24.06.2021 Procedura awaryjna SENT

Ze względu na awarię SENT ogłaszamy procedurę awaryjną. Początek obsługi awaryjnej skrzynki...

history image 22.06.2021 Procedura awaryjna SENT

Ze względu na awarię PUESC (puesc.gov.pl) ogłaszamy procedurę awaryjną w systemie SENT....
Wyświetlanie 1 - 5 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 23

AKTUALNOŚCI

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 6.03.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...
Wyświetlanie 1 - 3 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 15