Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwala na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r.  poz. 859) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Usługa „e-Przewóz" umożliwia Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację tych obowiązków.

Usługa jest świadczona z wykorzystaniem, m.in. systemu ECIP/SEAP PL.

Aby umożliwić podmiotom korzystanie z rejestru zgłoszeń SENT zamieszczono poniżej Specyfikacje Techniczne dla Systemów Zewnętrznych.

Aktualna dokumentacja systemu ECIP/SEAP  dostępna jest na podstronie systemu (Systemy SISC / ECIP /SEAP) w sekcji Przydatne Linki.

Uwagi i pytania
Podstawowym
kanałem komunikacyjnym dla potencjalnych klientów zewnętrznych jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC, kolejnym kontakt e-mail umożliwiający wysłanie wiadomości na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, a ostatecznym kontakt telefoniczny: +48 33 483 20 55.

Zadaniem Help Desk SISC jest pomoc klientom korzystającym z udostępnianych przez Służbę Celno-Skarbową usług informatycznych, a w szczególności pomoc w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usługi lub braku możliwości logowania na PUESC.

W przypadku powtarzających się lub podobnych pytań dotyczących systemu SENT, będą one grupowane tematycznie, a odpowiedzi wyjaśniające wątpliwości w sposób zbiorczy, publikowane na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz

 

 

Testy systemu można prowadzić na stronie https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

(konieczne będzie zalogowanie na testowym środowisku PUESC, które jest niezależne od środowiska produkcyjnego - trzeba posiadać tam niezależne konto)

 

Obowiązki uczestników systemu

Przedstawiamy krótką informację w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, węgierskim i słowackim o obowiązkach uczestników systemu monitorowania, tj. podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników i kierowców oraz konsekwencjach, które wynikają z nieprzestrzegania tych obowiązków.
 

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/pl_PL.png/acb6742e-3658-4d80-9d87-c03a84147a81?t=1490705260030

 

 - Pobierz informację nt. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
 - Najważniejsze zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązujące od 14 czerwca 2018 r. 
 - Najważniejsze zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązujące od 1 października 2018 r.

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/d_D.png/6c3ef107-9154-4500-8452-716685bf7af5?t=1490705312527

 

 - Laden Sie die Information über das Überwachungssystem für Warenbeförderung im Straßenverkehr herunter
 - Die wichtigsten Änderungen des Gesetzes zur Überwachung der der Straßen- und Bahnbeförderung gültig ab dem 14. Juni 2018
- Die wichtigsten Änderungen des Gesetzes zur Überwachung der der Straßen- und Bahnbeförderung gültig ab dem 1. Oktober 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/en_GB.png/88c40dc7-abcc-4b74-835d-5b3b4935e1f2?t=1490705298097

 

 - Download information concerning the monitoring system for the carriage of goods by road
 - The most important changes in the Act on the monitoring systems for the carriage of goods by road and rail effective from June 14, 2018
- The most important changes in the Act on the monitoring systems for the carriage of goods by road and rail effective from October 1, 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/fr_FR.png/96089877-37ea-4869-a327-edd23c44097a?t=1490705287057

 

 - Téléchargez des informations sur le système de surveillance du transport routier des marchandises
 - Les changements les plus importants dans la Loi sur le système de surveillance routière et de transport ferroviaire des marchandises en vigueur à partir du 14 Juin 2018
- Les changements les plus importants dans la Loi sur le système de surveillance routière et de transport ferroviaire des marchandises en vigueur à partir du 1er Octobre 2018

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237

 

 - Получить информацию о системе мониторинга дорожных перевозок товаров
 - Наиболее важные изменения в Законе о системе мониторинга автодорожных и железнодорожных перевозок товаров действуют с 14 июня 2018 года
 - Наиболее важные изменения в Законе о системе мониторинга автодорожных и железнодорожных перевозок товаров действуют с 1 октября 2018 года

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237

 

 - A Közúti Áruszállítás Ellenőrzésének Rendszere - Lengyelország
 - A közúti és vasúti árufuvarozás felügyeletéről szóló törvény legfontosabb változásai - 2018. június 14-től érvényesek
- A legfontosabb változások - 2018. október 1-től

https://test.puesc.gov.pl/documents/10522/14734754/ru_RU.png/c39610b0-08ed-4661-9104-31aa6af0c868?t=1490705274237    - Monitorovací systém nákladnej cestnej dopravy 

  

 

OBOWIĄZUJĄCE od 1 września 2020 r.

 

Komunikaty

history image Urządzenia ZSL do e-TOLL i SENT

Uwaga! Termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL został wydłużony...

history image Aplikacje mobilne do e-TOLL i SENT

W związku z wdrożeniem systemu e-TOLL została udostępniona aplikacja mobilna e-TOLL PL służąca...

history image Zaplanowane prace techniczne w Aplikacji Kierowcy SENT GEO, Aplikacji Kierowcy SENT GEO (TEST/EDU) i module SENT-GEO w dniu 24.09.2021r.

W dniu 24.09.2021 r. (piątek) planowane są pracę techniczne na styku mobilnej Aplikacji Kierowcy...

history image Zaplanowane prace techniczne w module SENT-GEO w dniu 22.09.2021r.

W dniu 22.09.2021r. (środa) planowane są pracę techniczne polegające na dostosowaniu...

history image Problemy z aplikacją Kierowcy SENT GEO oraz SENT GEO (TEST/EDU)

Aplikacja Kierowcy SENT GEO i Aplikacja Kierowcy SENT GEO (TEST/EDU) – w dniu 15.09.2021 r....
Wyświetlanie 1 - 5 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 24

AKTUALNOŚCI

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 6.03.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...
Wyświetlanie 1 - 3 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 15