AWIZACJA ODPRAW CELNYCH - NOWA USŁUGA KAS JUŻ WKRÓTCE!

 

 1. CZYM JEST AWIZACJA ODPRAW                       

To usługa dająca możliwość powiadomienia organu celnego o zamiarze dostarczenia towaru do oddziału celnego granicznego lub też pojawienia się osoby/pojazdu na drogowym przejściu granicznym. Przekazując dane których oczekujemy skracasz czas przeprowadzenia formalności celnych ponieważ część czynności wykonujemy zanim Ty sam lub Twój towar pojawi się na przejściu granicznym. Przesyłając zgłoszenie awizacyjne powiadamiasz automatycznie także inne inspekcje o swoim towarze, wpływając na skrócenie czasu kontroli inspekcji granicznych W drogowych przejściach granicznych sam wybierasz dzień i godzinę przekroczenia granicy.

Możesz również, korzystając z rozszerzonej awizacji, jednym zgłoszeniem wypełnić szereg formalności celnych (wysłać przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, powiadomienie o przybyciu, powiadomienie o przedstawieniu towaru) – komunikaty te wyślemy za Ciebie do właściwego Systemu.

Umożliwiamy przesłanie zgłoszenia awizacyjnego na przejścia drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie.

 

 

 1. KIEDY ZROBISZ AWIZACJĘ                                   ˅

Kiedy tylko posiadasz informację o towarach, które chcesz zgłosić, nie później jednak niż przed przedstawieniem towaru organowi celnemu. Jeśli, ze względów logistycznych lub innych, dane   dotyczące towarów lub osób ulegną zmianie masz możliwość sprostowania/zmiany zgłoszenia  awizacyjnego.

 

 1. KTO MOŻE AWIZOWAĆ                                       ˅

Każdy, kto jest zaangażowany z obrót towarowy z zagranicą, a w szczególności:

 • Importerzy/Eksporterzy
 • Przewoźnicy
 • Armatorzy
 • Firmy Kurierskie
 • Agencje Celne
 • Spedytorzy
 • Biura Podróży
 • Kierowcy pojazdów ciężarowych

 

 1. CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ                               ˅

Dane dotyczące towarów, które stanowią podstawę wysłania zgłoszenia awizacyjnego. Dane te

posiadasz we własnych systemach (agencyjnych, spedycyjnych, kurierskich); nie nakładamy na Ciebie

obowiązku przesyłania innych danych. Szczegółowy zakres danych, w tym schemy komunikatów w

zależności od rodzaju ruchu, znajdziesz w zakładce „informacje dodatkowe".

 

 1. CO MUSISZ ZROBIĆ

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na portalu PUESC zarejestruj się i prześlij zgłoszenie awizacyjne do

systemu SATOS. Jeśli posiadasz już konto prześlij zgłoszenie awizacyjne do tego systemu. Posiadasz

także możliwość przesłania zgłoszenia awizacyjnego w sposób automatyczny, za pośrednictwem

interfejsu niewizualnego. Szczegóły znajdziesz w zakładce „informacje dodatkowe"

 

 1. KIEDY AWIZUJESZ                                                 ˅

Usługa awizacji w wersji pilotażowej na wybranych przejściach granicznych zostanie uruchomiona w dniu 5 maja 2020r. natomiast uruchomienie w pełnym zakresie wstępnie planowane jest od dnia 2 września 2020.         

 

 1. GDZIE AWIZUJESZ                                                 ˅

Awizację wykonasz za pośrednictwem systemu SATOS znajdującego się na platformie PUESC.

 

 1. ILE ZAPŁACISZ                                                        ˅

Usługa jest bezpłatna.

 

 1. ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ                                           ˅

Nie czekasz. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)