Usługa e-AEO

Informacje ogólne

Przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek o pozwolenie AEO zobowiązany jest zrobić to elektronicznie, przy wykorzystaniu usługi e-AEO.

Usługa e-AEO umożliwia przedsiębiorcy nie tylko elektroniczne złożenie wniosku o pozwolenie AEO, ale również elektroniczną komunikację z organem celno-skarbowym w całym procesie wydawania pozwolenia AEO i zarządzania nim (cofnięcie, zmiana, zawieszenie pozwolenia oraz jego ponowna ocena).

Usługa jest realizowana przez dwa komponenty systemu e-AEO, tj. Portal Przedsiębiorcy e-AEO (STP e-AEO) oraz Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców (EOS AEO).

Usługa e-AEO jest stale rozwijana, wprowadzane są nowe funkcjonalności usprawniające korzystanie z systemu.

Portal dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają dostęp do usługi poprzez internetowy Portal Przedsiębiorcy STP e-AEO (Specific Trader Portal e-AEO) osadzony na portalu ogólnym (EUCTP – Unijny Celny Portal Przedsiębiorcy).  

Prawidłowe zalogowanie do STP e-AEO umożliwia przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie pozwolenia AEO do systemu EOS e-AEO, w celu jego dalszej obsługi przez organy celno-skarbowe.

Poprzez STP e-AEO można:

  • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia AEO oraz załączyć wypełniony kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy,
  • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem AEO oraz odpowiadać na wezwania organu celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
  • prezentować oraz drukować wniosek i pozwolenie AEO

Jak działa STP?

STP e-AEO jest dostępny dla przedsiębiorcy przez Internet. Portal przedsiębiorcy dedykowany usłudze e-AEO osadzony jest na portalu ogólnym (EUCTP), który jest punktem dostępu dla przedsiębiorcy również do innych usług centralnych, które są udostępniane przez Komisję Europejską.

W celu uzyskania dostępu do STP e-AEO należy:

1) zarejestrować się/zaktualizować w usłudze e-Klient,

2) wskazać rolę, w jakiej chce działać (złożenie wniosku, zarządzanie wnioskiem, zarządzanie pozwoleniem).

Kontrolą dostępu do Portalu Przedsiębiorcy zarządza unijny system UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature).

UUM&DS wyświetli ekran z pytaniem: „Skąd jesteś?" (Where Are You From?"), na które należy odpowiednio odpowiedzieć.

 

Logowanie do Portalu Przedsiębiorcy e-AEO


Informacje dotyczące  usługi e-AEO dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/aeo-transition-online-system_en

Informacje dotyczące dostępu i obsługi Unijnego Celnego Portalu Przedsiębiorcy, na którym umieszczony jest STP e-AEO, zostały opublikowane przez Komisję Europejską na stronie https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en

 

UWAGA: Włącz powiadomienia na portalu przedsiębiorcy e-AEO

Na portalu przedsiębiorcy e-AEO (STP e-AEO) wprowadzona została funkcja przekazywania powiadomień o nowych zdarzeniach na portalu, na adres e-mail przedsiębiorcy.

W celu uruchomienia powiadomienia, przedsiębiorca powinien:

  • zalogować się na portal,
  • wybrać na „Pulpicie" w „Menu użytkownika" zakładkę „Ustawienia", 
  • w części e-AEO pole „Alerty e-mail" wprowadzić adres e-mail.
System zacznie przesyłać na podany adres e-mail informacje o pojawieniu się w STP e-AEO nowego zadania, decyzji lub powiadomienia. Dzięki temu przedsiębiorca jest na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z wnioskiem lub pozwoleniem AEO. W ten sposób jest wspierany w zapewnieniu terminowej realizacji wymaganych działań i przesyłania odpowiedzi do organu celnego.

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC

WYJAŚNIENIA