Słowniki danych

Słowniki danych

Liczba elementów: 199
Kod
Nazwa
Data edycji
Data replikacji
Wersja
Rozmiar
021 Kody dla pola 1C dokumentu IE5PCS – potwierdzenie statusu wspólnotowego 2018-05-22 14:06 2018-05-22 14:06 1 1.32 kB
025 Kody procedur tranzytowych w ramach procedury uproszczonej 2015-07-23 14:52 2015-07-23 14:53 2 1.2 kB
026 Wykaz walut 2020-05-14 04:15 2020-05-14 04:15 4 18.63 kB
028 Nomenklatura towarowa 2020-05-29 04:15 2020-05-29 04:15 583 5.04 MB
028B Kody towarowe CN wykorzystywane do walidacji pozycji towarowych w Systemie AIS-INTRASTAT 2020-01-03 07:26 2020-01-03 07:26 6 4.33 MB
028C Wykaz kodów towarowych z UJM dla potrzeb AIS-INTRASTAT 2020-01-03 07:27 2020-01-03 07:27 6 1.17 MB
028D Nomenklatura Scalona dla INTRASTATU 2020-01-10 13:58 2020-01-10 13:58 12 8.8 MB
028E Nomenklatura Scalona dla INTRASTATU 2020-01-13 08:46 2020-01-13 08:46 5 3.87 MB
031 Podtypy dokumentu SAD 2015-07-23 14:53 2015-07-23 14:53 2 1.56 kB
033 Kody rodzajów opakowań 2016-04-29 13:38 2016-04-29 13:38 3 51.92 kB