Słowniki danych

Słowniki danych

Liczba elementów: 176
Kod
Nazwa
Data edycji
Data replikacji
Wersja
Rozmiar
021 Kody dla pola 1C dokumentu IE5PCS – potwierdzenie statusu wspólnotowego 2018-05-22 14:06 2018-05-22 14:06 1 1.32 kB
025 Kody procedur tranzytowych w ramach procedury uproszczonej 2015-07-23 14:52 2015-07-23 14:53 2 1.2 kB
026 Wykaz walut 2016-10-21 10:15 2016-10-21 10:15 3 18.56 kB
028 Nomenklatura towarowa 2019-05-22 06:30 2019-05-22 06:30 354 5.01 MB
028B Kody towarowe CN wykorzystywane do walidacji pozycji towarowych w Systemie AIS-INTRASTAT 2018-12-31 14:18 2018-12-31 14:18 5 4.31 MB
028C Wykaz kodów towarowych z UJM dla potrzeb AIS-INTRASTAT 2018-12-31 14:18 2018-12-31 14:18 5 1.17 MB
028D Nomenklatura Scalona dla INTRASTATU 2018-12-31 13:55 2018-12-31 13:55 7 8.74 MB
028E Nomenklatura Scalona dla INTRASTATU 2019-01-08 08:07 2019-01-08 08:07 1 3.18 MB
031 Podtypy dokumentu SAD 2015-07-23 14:53 2015-07-23 14:53 2 1.56 kB
033 Kody rodzajów opakowań 2016-04-29 13:38 2016-04-29 13:38 3 51.92 kB