Słowniki danych

Słowniki danych

Liczba elementów: 180
Kod
Nazwa
Data edycji
Data replikacji
Wersja
Rozmiar
330 Oznaczenie środka transportu 2017-10-23 08:23 2017-10-23 08:23 1 1.25 kB
4016 Lista agentów celnych 2019-07-19 10:00 2019-07-19 10:00 598 2.86 MB
407 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) 2018-09-18 16:00 2018-09-18 16:00 2 206.67 kB
409 Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) 2018-09-18 15:58 2018-09-18 15:58 2 115.42 kB
501A TERC - Zmodyfikowany 2019-07-09 01:20 2019-07-09 01:20 16 400.03 kB
502A SIMC - Zmodyfikowany 2019-07-09 01:30 2019-07-09 01:30 16 15.52 MB
503A ULIC - Zmodyfikowany 2019-07-19 22:00 2019-07-19 22:00 446 46.9 MB
810 Grupa obszarów ryzyka 2019-07-10 14:36 2019-07-10 14:36 3 6.32 kB
824 Rodzaj pojazdu 2019-07-08 17:00 2019-07-08 17:00 2 2.36 kB
850 Obszary ryzyka ZISAR 2 2019-07-10 11:22 2019-07-10 11:22 1 9.24 kB