System Decyzje Celne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Od 2 października 2017 r. w CDMS można złożyć, przez unijny portal dla przedsiębiorców, wniosek o udzielenie przez polskie organy celno-skarbowe pozwolenia ważnego w Polsce i co najmniej jednym innym państwie UE na:

 1. korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 2. złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 3. odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 4. korzystanie z  regularnej linii żeglugowej (RSS),
 5. korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 6. dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 7. korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 8. korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 9. korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 10. pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 11. korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA)

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko